27 december 2022 – Blikn of oormaarkn?

Bie het opruumn van de schuurn bie het oolderlijk hoes kwam ik vandage dizze tange met oorblikke teangn. Dizze tange wörn vrogger duur mie vaa gebroekt vuurr het blikn of “oormerken” van vaarkn die noar de slachteri’je gungn. Duur middel van nummers op de blikke in de oorn wussen ze bie de slachteri’je van welken boer het vaarkn was. Mos natuurlijk wàl van te vuurtn wörn oppeskreewn welke blikke bie welke boern warn gebroekt. Mear dat deer mie vaa aait netjes.
Het is mooi um te zeen dat in het plat het woord “blikn” wördt gebroekt vuur de daadwerkelijke handeling in plaatse van “oormaarkn”. Ik stelle dan ok vuur um dit vanaf nò in de financiële sector te gebroekn. Ie gebroekt dan de term “geblikt geeld” in plaatse van “geoormerkt geeld”. De bankiers verblikt toch neet bie al dat zwarte geeld dat wordt wittewasked. Zie hebt vake toch àl un enigzins troebele blik op het hele financiële gebuurn…

26 december 2022 – De stilte

Noa’n drokn van’n Earsen Kasdag ha’w vandage op’n Tween Kasdag de tied um de stilte op te zeukn. Gen familie, gen heunde, en gen Kasdiner dat nog op mut. Wie harn doarumme vanmiddag mooi eawn de tied om un stukn te loopn bie’n Freezenbaarg op de Borkeld bie Riessn. Het lik heel baargachtig en hoge mear un Freezenbaarg is slechts un zogenaamden smeeltwaterheuvel van 40 meter hoge, èvormd in de Iestied. Het appatte is da’j der ok nog grafheuvels oet de bronstied könt veendn. Al met al un interessante plaatse um te loopn.
Helaas he’k doar gen foto’s doar van emaakt, dus doarumme mear un duurkiekje duur de beume naor de oondergaande zunne.

25 december 2022 – Greune Kasdage

Dit joar he’w, netzo as de vurige joarn wier un greune Kas. Dat wordt zo toverdan heanigan un traditie, in plaatse van den eeuwigen witn snee woer ze het altied oawer hebt. Nee, het was vandage wier lekker greun en nat!
Wat ok un traditie is met de Kasdage is da’w met de femilie et. Dit joar warn ze met oons. Aarg gezellig, het was lange onrustig bie Doarachter in de Weide, en met dree kleine wichter en twee heunde wa’s ter genog leawn in de brouweri’je. Loa’wt zo zengn: doar was gen tied um um plotselinge stiltes te loatn valln…

20 december 2022 – Un ontsnapten sik

Grote consternatie gisteraongd bie oons, want doar was un sik bie de buurn oet de weide èbrökn. He leup bie oons um’t hoes en reuk de vri’jheid. Met man en mach he’w ‘s aongns in’n duuster nog probeerd om hum te vangn, mear helaas, he keus vuur de wiede wereld en verdween laankzaam in’n duustern, oonderweg noar zien lot. Alle hoppe was èvestigd datte konne wörn èveundn bie het daglech van un volgenden dag.
Hee is vandage wàl èveundn mear neet in de toestand woer op wörn èhopt. Vanmiddag stön der un berich in Tubantia dat er ‘s morns un auto was ebotst op un langheurigen sik bie Eanter. Un sik har de grote weg willn oawerstekn en har neet netjes noar leenks en noar rechts èkekn. Dan köj nderdaad hemn da’j wat mist bie’t oawerstekn. Un automobilist har em juust neet èmist en is ter in volle vaart oppejag. Un sik dood en un auto in de krökkels. Gelukkig mankeern un automobilist niks.
Moraal van’t verhaal: aaltied noar leenks en rechts kiekn bie’t oawerstekkn en waart oe vuur langheurige sikke. Die geewt alleanig mear probleemn…

Twee langheurige sikke in de weide
Un bergingsauto van Eppie van Hoolzos den un beschadgden auto ophaalt.

18 december 2022 – Un lessen weentersen dag in 2022

Ik mosse vandage nog snel eawn wat foto’s maakn van’n horroweenter 2022. Het begeent vanoangnd te dooin en met de kasdage he’w het gewone lauwe Nederlaandse weer wier. Gen vors, gen snee, mear alleanig grieze lochen met temperaturen van in de dubbele ciefers.
Dizze foto’s he’k emaakt in’t Leijerweerd wat rechtervoort oondern naam “Natuurgebied Enters Reggedal” bekeand steet. “What’s in a name” schreaf Shakespeare mear in dit geval hangt er volgens mie ettelijke tonnen subsidie achter. Ik deanke da’k het spul bie oons dan ok mear “Natuurgebied Doar achterin de Weide” goa neumn. Misskien komt wieleu dan ok in aanmerking vuur de tonnen subsidie oet’n Haag en oet Brussel.. At het zo wiet is, stuur ik oe wà un kaartje oet de Malediven (ok un natuurgebied…).

17 december 2022 – De schoonheid van verval

Hieroonder un foto van’n oetgebleujen purperhoed. Vanzommer zagge der nog mooi rozepears oet, mear nò is het un kaaln staak zoonder kluur. Ik veun het wà mooi om um met’n betje snee op’n foto te zetn. Ok in’n weenter hef het zo ziene schoonheid. Mear ik murre der wà biezenng da’k em in’n zommer mooier veene…

16 december 2022 – Un traditie

Het is zo toverdan un traditie da’k met dizze blog wietergoa 🙂 Het is ok un traditie dat er elk joar in Eanter un volkkerstzang wordt organiseerd. Zo ok dit joar wier, noa twee joarn van afwezigheid duur corona. De volkskerstzang is, un naam gef het al an, un zangdiens den wordt organiseerd duur de gezamenlijke kaarkn van Eanter vuur de hele bevolking van Eanter. Un naam veen ik nog wà appat umdat mie ok döt deankn an de Völkerslacht bie Leipzig in 1813. Mear dizzen is vuur de bevolking van Eanter en doar warn vanoangd gelukkig gen slachtoffers te betruurn…
De roomse kaarke zat vanoangnd dan ok good vol met de bevolking oet Eanter um te lustern noar kasliedjes van verschillende koorn leu oet Eanter. Het mooie van dizzen zangdiens is dat het leag-zullerig is (laag-drempelig) en dat zo betje iederene de liedjes kan metzingn. Ongeacht a’j noa protestaant of rooms bint, het geet mear oawer één dinge en dat is het woonder van kas. Doar bint gen speciale muurn of vaardigheden vuur neurig umdat te begriepn. Ik deanke dat het Evangelie ok zoo bedoeld is, vuur iederene en zoonder flantuutn. Het was vanoangd un sfeervoln oftrap richting kasdage, zoonder kersborrels, lawaai en aander gedoo. Tookn joar wie!