18 maart 2023 – Asbest

Het geet oeteandelijk gebuurn, de schuurn bie het oolders hoes goat er vanof! Gistern en vandage bi’k drok an het waark èwas um alles leag en schoone te maakn, zodat de asbestkearls der könt gewörn, want un asbest mut as eerste wörn verwijderd. Dat is nog un heel waark, umdat in de ene schure der ok asbest binn an het plafond zit. Het was eind joarn zestig gebroekelijk um de schuurn an de binnkaante of te waarkn met asbest, want dat sleat neet en was brandveilig. Het möt er nò duur maanmannetjes oet worn ehaald, woerbie de hele schuur in een permanente staot van oonderdruk wordt èbrach, zodat er gen asbestvezels noar boetn könt vleengn. Zelfs de spiekergeatjes munt nog wörn oetteboord. En dan te bedeankn da’w vrogger zelf asbest hebt èzaangd en èboord zoonder enige bescherming…
Mear het geet nó weg, en doarnoa könt de schuurn ok veilig wörn èsloopt. Doar kriew wier ruumte van!

17 maart 2023 – Vergoane glorie

Dizze twee prachtige laampnkäpkes veun ik nog in de schure, netjes in’t plastic verpakt. Wochtend op bettere tiedn, met de hoppe dat ze ooit nog op nè laampe zoln komn te stoan. Dat is er nooit mear van èkömn. De tied (en de mode) hef ze innehaald, zie bint nò vergoane glorie. Zie goat roemloos ten onder, mear ik gun ze nog een moment van ‘shinen’, in dizzen blog…

13 maart 2023 – Kliedern of kunst?

Neet alleanig de treinen van de NS wordt smangs vollekliedert met graffity, ok bestoande muurn valt hier ten slachtoffer an. Alleanig mur ik wà zengn da’k dit stukn mooier veende as op de treinen. En a’j der good op kiekn goat zee’j steeds mear, ofwà het lik wà kunst….

12 maart 2023 – Fietsen en harde weend

Het is neet alleanig da’j las könt hemn van de weend a’j an’t fietsen bint. Ok as de fietsen stillestoat könt ze der nog las van hemn. Kiek mear noar oonderstoanden foto de’w vandage hebt emaakt in Leiden bie de studentenflats. Un heel regiment fietsen lig oonderoet as gevolg van de harde weend. Zol Boudewijn de Groot toch zien leedje “Jimmy” munn anpassen oawer den eenzamen fietser den teangn de weend in fietst?
Misskien iets van:
Hoe sterk is de eenzame fiets
die kromgebogen op de grond ligt
door de wind
en niet meer rechtop staat?

10 maart 2023 – Spreidveute

Op dizzen foto köj precies zeen wat un gymastiekleraar vrogger àl zea oawer mie: ik heb spreidveute! Het is neet da’k as persoon onmeunig dwas binne, mear ik zette de veute in elk geval wà dwas near. Zol dat komn umda’k in de buurte van Eanter wonne?

9 maart 2023 – Snee in Utrecht

Ok in Utrecht kan het sni’jn. Dizzen duustern foto he’k vanmiddag èmaakt van’n Eenktpot, het kantoor van ProRail woer un vleengden schöttel op is èlaand. Het zöt er allemoal oold en sinister oet met un wolkenloch den as un griezen daamp oawer de stad haank.
Nee, dan köj better un zommer hemn woer alles tenminste greun en lech is. Ik wille doarumme in juni nog un keer un foto maakn van dezelfde stea. Eens kiekn a’k dan hetzelfde geveul as vandage oawer’n foto hebbe.

8 maart 2023 – Trijntje of treintje?

Vandage gen stukke oawer un treintje mear oawer Trijntje (Oosterhuis). Zee hef un hele mooie plate émaakt met leedjes van Henny Vrienten (Doe Maar), den helaas àl oet de tied is èkömmn. De plate hef ze samen èmaakt met de wichter van Henny en zie trekt nò langs de theaters in’t laand um de leedjes te loatn heurn. Dat leek oons ok wá mooi um noar te lustern, dus vandage bint de vrouwe en ikke in het treintje èstapt (wie munt de NS wà sponsorn) um noar Trijntje te lustern.
Zie spöln in De Flint in Amersfoort, dus wie warn nog wà eawn oonderweg vanoet het oosten. En met het natte weer en de stakingen bie de bussen zakn oonze stemming met de minute toe’w in Amersfoort warn annekömn. Zo’w wà op tied wean? Ha’w neet better met ‘n auto könn goan? Het humeur wörn der bie oons zogezegd neet better op… Gelukkig jaangn der nog ene bus de goeie kaante op, en warn wie net op tied in’t theater. Het optreadn met de gloepens mooie leedjes maakn heel völle good. Ik heb nog neet zo vake zoiets moois èheurd. Goeie teksten (tenminste dat veen ik), un goein zangeres en un goeie band woer de dree wichter van Henny Vrienten in zat’n. Mu’j dizzen mear lustern: Melk en honing. Al met al un klasse aongdje oet in het verre Amersfoort.
En de terugreize? Den gung iets better, mear dat kwam umda’w zelf naor het station leupn in plaats van op de busse te wochen den waarschijnlijk toch neet kwam. Oeteandelijk stappn wie um viewe vuur twaalne in Riessen oet’n trein. Ie munt toch iets oawerhemn vuur cultuur…

7 maart 2023 – Oetzich

Hier het oetzich vanoet ‘t kantoor op Utrecht Centraal. Het zöt er nog wà futuristisch oet, mear oeteandelijk geet alles gewoon oawer trein’n en leu die oeteandelijk an’t eane van’n dag gearne noar hoes hen wilt.

6 maart 2023 – Verkeersheender

De kommende tied he’k te maakn met verkeersheender, oonderweg naar het waark.
Un earsen foto löt zeen dat ze in Utrecht bie de gemeente onmeunig secuur könt plenn. Vanof vandage 7.00 uur tot en met 27 oktober 16.00 uur is ter verkeersheender op de Laan van Puntenburg. Ik veen het heel knap dat ze un einddoatum met tiedstip nò precies weet, want bie grote projecten is de kaans juust groot dat ze un einddoatum neet haalt.
Un tween foto löt zeen dat ze in Riessen heel vuurzichtig plent. Het is mear un klein stukn weg wat wordt annepakt, mear un eindoatum van’n verkeersheender is woeraans in april. Un preciezen doatum durft ze neet te geewn, um mear neet te sprekn oawer un tiedstip. Nee, medio is genog. Stel is vuur, dat het oetlöp.
Nò bi’k beni’jd of ze alle twee un angegeewn einddoatum haalt…