28 april 2023 – Dagkoekoeksbloome

Dizze bloome bleuit nò volop in mien’n pröttel proeftuin. Noazeukn op ‘t internet leawern op dat dit de dagkoekoeksbloome is, un lid van de anjerfemilie (woerumme mu’k hier nò an prins Bernard deankn?) den àl vanaf eind april bleuit. Het apatte is dat bie dizze bloome de kealkes en de vrouwkes netjes van mekaa bint èscheidn. Het is un tweehuzige plaante woerbie duur gesplitste wortelstökke, de ene groep van plaantn alleanig mear vrouwelijke bloomn hef (dikke bloomnknöppe) en de aandere groep alleanig mear manlijke bloomn (slaanke bloomnknöppe). De bökke bint netjes èscheidn van de sikke, miskien un bloome vuur zeer behoudende tuinleu?
En’n naam? Den koomp waarschijnlijk duurdat dizze bloome bleuit at un koekoek ok wier in’t laand is en begeent te roopn. En umdatte alleanig oawerdag de knöppe lös hef, heffe ok nog het vuurvoegsel “dag” èkreangn, in tegenstelling tot zien femilielid den ‘s aongs de knöppe lös dut. Ma’j dree keer roadn hoe dat femelielid het….

27 april 2023 – Oranjegeveul

Vandage ha’w Koningsdag (ik zegge nog heel vake Koninginnedag want dat zit er bie mie gewoon innebeiteld) en wie hebt dit joar alle festiviteitn in Riessen mettemaakt. Zie begunn doar vanmorn met de Koningsdag-aubade vuur onder andere de ni’je burgermeaster. Den is ter net begönn en zonnen dag is natuurlijk un excellente mogelijkheid um de sfeer van Riessen te preuwn. Behalve de burgermeaster en zien hele college ko’w hierbie mien neawe ok nog in actie zeen. He deer met met het slagwaark van muziekvereniging Wilhelmina en doar wörn fleenk en ritmisch op lös ètrommeld. Mear het optreden was un groot succes.
Noa de tied he’w nog eawn wat èdreunkn met, heel passend bie het thema, un oranje biertje. Het oranjegeveul zat er drect àl good in…

26 april 2023 – Vuurbereiding

As vuurbereiding op Koningsdag (morn) ha’w vandage un oranje wortelsoepje. Alhoewel, soepje? Het was un zeer good vullende soep woe’j niks aanders bie neurig harn, behalve un stukn stoete…

25 april 2023 – Patriezen

Bie oons um het hoes köw rechtervoort patriezen zeen. Ofgeloopn haarfst was ter un koppel van zes stuks die’w ‘s smangs zaggen in’n tuin. Van die zesse bint er nò nog twee oawerèbleawn die zich geregeld in’n tuin loat zeen. Het bint biezeunder schuwe vogels, die zich bie het minste of geringste met un noodgaank oet de veute maakt. En loopn, dat könt ze! Nog better as vleengn. Da’w ze hier op’n foto hebt könn zettn koomp duurdat ze dichte bie de raamn van de kamer leupn. Zie harn oons neet in de smiezen. Mear zodra ze in de gaatn hadn da’w noar eur keekn, maakn ze met un noodgaank dat ze wegkwamn, richting hoolthok.

Wus ie trouwens dat het Welshe (oet Wales) woord vuur patrieze slim lik op dat van oons? Zie zengt doar “petrisen” en wie zengt dus “patrieze”. En dat is dan ok direct het enige woord oet het Welsh wat op oonze sproake lik want vuur de rest is dat “wartaal” . Wat dach ie bievuurbeeld van het Welshe pleatske met’n naam “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch”? Probeert dit eens zoonder foutn in te typn in oene navigatieappatuur. A’j het eindelijk good hebt innetypt, bi’j der àl 10 kilometer vuurbie. Dan woon ik toch leever in Eanter…

21 april 2023 – Achter de eapeln

Un gemiddelden Twentenaar zit zo’n betje dree keer in de wekke achter de eapeln. Ik deanke dat dit gemiddelde de kommende tied fleenk omhoge geet, want wieleu zit de kommende moanden elken dag achter de eapeln. Un buurman hef zien maislaand ummezet noar eapellaand en wieleu woont doar achter.
Dus in plaatse van “Doar achter in de weide” kaank het hier better “Doar achter de eapeln ” neumn…

20 april 2023 – Kloar

Vandage was het feest in Leiden en omstreken. De zönne studeern of!
He kreag vandage zienen bul oetereikt vuur ziene twee masterstudies in Rechten, en dat is natuurlijk wàl un gedenkwaardig en heugelijk momentje um met te maakn. De vrouwe en ik hebt doarumme vandage oonze beste klere annedaon en bint op tied vertrökn noar Leiden um dit met te maakn.
Het gung der nog wàl officieel an too bie de oetreiking, met un toespraakje van twee professoorn, die natuurlijk verteln hoe klook datte was en watte allemoal neet harre doan :-). Het mooiste verhaal was datte in zien eerstejoarscollege “Rechten” in de pauze doodgemoedereerd (hoe zeg ie dat in het Tweants) een filosofisch book van Kant in het oorsproonkelijke Duuts zat te leazen. Un professor den het college gaf, zol toen wàl hemn èdach: ‘kiek, den mu’w der later bie hemn’. En dat is èlukt, want de zönne döt no un promotie-oonderzeuk bie de ofdeling Rechtsfilosofie…
Al met al un mooin dag woe’te ok nog un handtekening mog zettn op de mure van het zogenaamde zweetkamertje. Het is un traditie dat elke ofgestudeerde ziene handtekening doar op de mure zet. Zo köj der ok de handtekening van oonzen könnig zeen. A’j neet better wössen, zo’j zengn dat de muure wàl un fris kluurnk kon gebroekn, zò poesterig zag het eroet.

As ofsloeting van dizzen dag bi’w nog met mekaa oet etn èwes bie het Prentenkabinet, ok neet te versmaden. Helaas he’k doar gen foto’s van, mear dat zal wàl komn duur het wijnarrangement wat er bie zat…