30 juli 2023 – Terugblik in dree joar

Eawn un foto van hetzelfde stukke van’t gazon van de ofgeloopn joarn. Ie könt heel mooi zeen dat de meideurnheage in de loop van de joarn steeds heuger wordt. Nog één joar en ie zeet un hooltopslag neet mear. Wat wàl blif is den grootn bult met gemeaid grös an de leenkerkaante. Toch mear iets meender keunsmest op ‘t gazon streain….

2023
2022
2021

29 juli 2023 – Bie de tied

Ik dache dat alles in de Randstad (het wessen van’t laand) bie de tied was, mear oonderstoande foto’s loat het teangndeel zeen. Doar bint nog plaatsen woer ze nog gewoon electriciteitspöale met stroomdröan hebt. A’j op de A12 jaangt in de buurte van Reeuwwijk (vlak bie’n ofslag van de N44 noar Leiden), zee’j nog gewoon de oolderwetse electriciteitspöale langs de kaante van de weg stoan. Dus in plaats van dat ‘n stroom met un kabel duur de groond geet, geete hier nog met dröan en pöale boangn de groond. Kloarbliekelijk zöt Stedin (un westelijken Enexis) nog gen vuurdeel um dit oondergroonds an te lengn. Misskien noa un fleenkn storm?
Nog eawn wachen en dan wordt dit beschermd poldergezicht…

27 juli 2023 – Un explosief aongdje

Vanaongd bi’k saamn met de zönne noar “Oppenheimer” èwes, un film oawer J. Robert Oppenheimer, un natuurkundigen den hölp bie de ontwikkeling van de earste atoombomme van Amerika. Het was un mooin film oawer de wetnschop, relaties tusken leu, vertrouwn, wantrouwn en naïviteit, achterbakse politiek en atoombomn. Kortom het was un explosief aongdje…

26 juli 2023 – De kraante

Zomear twee dinge die mie vandage in de kraante opvälln.

Het allereerste berich is un un grootn kop op de vuurkaante dat’n duurstart van vliegveld (gen vleegveeld?) Twente neet duurgeet. Dat is tenminste good ni ‘js! Un duurstart kost klauwn met geeld en aleanig umdat er sommige leu veend da’w in Twente un vliegveld neurig hebt zoda’w un half uurkn eerder in Spanje könt wean. Doar is naa völle behoofte an…

Het tweede berich gung oawer de boskoppn die dit joar 25 tot 30 preceant duurder bint èwörn. Volgens de kraante koomp dit duur de hogere loonkosten en hogere priezen van de grondstoffen. De Unilevers en Albert Heijns könt er niks an doon. dit geet boetn eur umme.
Iets vearderop in de kraante leas ik in un aander artikel dat Unilever dit joar wier un hogere umzet en weens hef èmaakt duur priesverhogingen. Mear, zeg Unilever, dat koomp neet duur graaiflatie want de marges bint vuur eur juust slim èdaald. “Wie leawt met de consumenten met”, zengt ze. Volgens mie is dat neet helemoal correct. Unilever leawt allerears met ziene eengste knippe met en dan pas met de consumenten. A’t het eangste knipke mear good gevuld is, dan koomp de rest doarnoa vanzelf wàl…

25 juli 2023 – Het dak op

Eén van de joarlijks terugkearnde klussen is het schoonemaakn van de götn. Noar’n zommer lingt die vol met het bleuisel van de eekn. De eekn stoat nöast het hoes en stoat garant vuur völle bleuisel en blaan. Succes verzekerd! Umda’w un hoes hebt met twee daake an mekaar, met doar tusksen een kilgotte. blif doar vuurnamelijk völle prottel lingn. Dat mut der dus oet vuurdat de “slagregens” van het noajoar begint. Ik heb vandage de zönne het dak mear oppestuurd vuur dizze activiteit. Den is was lichter en leniger as mie en krig het wat makkelijker vuur mekaa dan ikke met miene stramme bötte. En doarbie zöt hee de wereld in’n Wateehook eens van un aandere kaante, de boangnkaante.
Dat leste dut mie deankn an 2018 toe’w het hoes bouwn. Ik heb toe ok foto’s emaakt vanof het dak. Wat mie bie isse bleawn is dat het toen onmeunig dreuge was. Alles was gel en broen. Doar he’w dit joar gelukkig meender las van (mear wàl mear slakkn…).

Het dak in 2018
Un dreuge boele in 2018

24 juli 2023 – DZN

Eawn un momentje um de ni’je dahlias’s te loatn zeen. Alle ooln warn ofgeloopn joar in de schuure kets verrot, dus ik heb dit vuurjoar allemoal ni’je dahlia’s besteld woerkbie de naamn en foto’s van de bloomn heb bewaard, zoda’k tenminste weete woer’k oawer kuiere (nò volgt er un opmerking van de vrouwe…). Mear wat blik? Ik heb un naam en foto van oonderstoanden dahlia neet bewaard. In analogie van BZN en de ZZN het dizzen doarumme vanaf nò de DZN. Un “Dahlia Zoonder Naam”…

Dahlia “DZN”
Dahlia “Eveline”
Dahlia “Wizzard of Oz”
Dahlia “Karma Corona”

23 juli 2023 – Concorde

Met un betje geluk köw dit joar de eerste Concordes etn. Dit is un peernras wat ne kruusing is tusken de Conference en de Doyenne du Comice. Ik hoppe wàl dat de pearn van dizzen boom neet zo snel op de groond valt as Concordes kon’n vleengn. Dat was namelijk het earste supersonische verkeersvliegtuig dat in dree uur van Engelaand noar Amerika vleug. De leu kwamn earder in Amerika an dan dat ze oet Engelaand warn vertrökkn…

22 juli 2023 – Un daansenden knoflook

Un knoflook in’n hof is in de vakaansie good duureschötn. A’j un earsen foto bekiekt hef het iets sierlijks. De lange steln vertoont zich in verschillende mooie bochen en liekt te daansen in de weend. Oeteandelijk bint de lange steln niet mear van belang mear geet het um wat nog in de groond zit: un bol. Doar he’w de kommende tied nog völle plezeer van…

21 juli 2023 – De kracht van de natuur

Wie bint der wier! Vanmorn um tien uur bi’w vertrökn oet de Elzas en vanmiddag um half viewe wa’w wier in hoes. En dan kom ie thoes en zee’j de kracht van de natuur… Wat un pröttel kan der in twee wekke in’n tuin onststoan! Het “meuiste” van dit alles veen’k un sloat. Den is compleet duureschöttn. Un lekker mals kröpke sloat is ter neet mear bie. Vanaf nò he’w alleanig mear stengels sloat met wat harde blààn…