31 augustus 2023 – De oole koninginne

Het is vandage “oole konin-ginnedag” (let op de oetsproake), want op dizzen dag was de oole koninginne jeurig. Nee, het is gen Beatrix of Juliana, mear Wilhelmina! Den was op 31 augustus jeurig, en vrogger (weej nog, van veur 1948…) hadn ze op dizzen dag koninginnedag.

Ik leazen vanmorn dizzen tweet van Willem de Zwijger (joa joa, den besteet ok nog op Twitter…):
Den Haag, 31 augustus 1880. Wilhelmina, dochter van koning Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont, wordt geboren. Als ze op haar tiende koningin wordt, treedt haar moeder op als regentes. In 1898 wordt Wilhelmina ingehuldigd en vervolgens is ze 50 jaar koningin der Nederlanden.

Dan is’t toch mear wier appat da’w hier nog steeds peppermuntjes van hebt. Wà ietskes oawer un doatum, mear toch! Doar bint vast en zeker nog mear dinge oawer un doatum…

30 augustus 2023 – Heuin

Via Facebook kree’k vandage te zeen dat het àwier 11 joar èleane was da’k foto’s harre èmaakt van de buurn bie het heuin. En met heuin bedool ik dan het an de vorke stekn van de baaltjes bie het ophaaln oet de weide. Iets wa’j nò neet mear zeet, want rechtervoort he’j alleanig mear van die grote roonde baaln. Die stekke ie neet zo makkelijk an de vorke, doar krie’j àl un brökke van a’j der alleanig nog mear noar kiekt!
Het mooie van dit gebuurn was dat iedereen methölp um het heui op de te haaln. De hele femilie en ok de buurkearls helpn met. Ik heb toe un boangsen foto oppesteurd noar de Rabobaanke in het kader van un foto-kalender wedstried den gung oawer “samenwerking”. En inderdoad, un foto wörn ok nog selecteerd en hef dus bie verschillende leu an de mure hungn.
Un oondersen foto veen’k ok aaltied nog mooi met as motto “Zeet de kearls”. Zie zit allemoal un betje mistreustig op de koare noar daaltn te kiekn. Ik deanke dat ze zich dan beseft dat dit de leste keer is dat ze op zonne maneer heui hebt èhaald. Zoas oonze oosterbuurn zengtn “Das war einmal”…

29 augustus 2023 – Eande van’n zommer

Ie konn vanmorn het einde van’n zommer roekn. Het schemmern nog un betje op het station in Deawnter, de loch was un betje heijig, het was frisjes mear neet al te koold, het reuk àl vuurzichtig noar het noajoar, kortom, het is het eande van’n zommer.

Oawer un paar wekke deank ik hier met weemoed an terugge, a’k dan hier in’n duustern stoa te fiestern op het station in mien’n vel te dunn zommerjas terwijl de haarfstige slagregens mie tijstert…

28 augustus 2023 – Amerikaanse vogelkassen

Wat oons neet lukn met un gewonen kassenboom, is wàl elukt met zien Amerikaanse nichtje, de vogelkasse. Den haank zo gloepens vol met kassen, dat de täkke der van duurbuungt. De vogels bint er gek op, mear ik kan nog neet zeen dat er meender vruchen anhangt. Wat dat betreft harre wàl wat earder vruchen mongn dreangn, zodat die ‘leeve’ vogels oonze gewone kassen, pearn en appels met röste hadn èloatn.
Ik dache dat dizze kassen giftig warn vuur leu, mear dat klopt neet. Ie könt ze gewoon etn (betje bitter) en ie könt zelfs nog jam en sap van maakn. Volgens mie köj der ok nog wàl staarkn draank van maakn. Ik zee het etiket àl vuur mie: “Kröakske, staark spul van oole groond”…

27 augustus 2023 – Hoppe

Dat gef wier hoppe! Zo’n klein betje lech met un stuk’n van un reangnboog achter de duurstere wolkn. En hoppe dut leawn! Kortom, alles geet gewoon vèdan…

26 augustus 2023 – Gen koolwitje

Op dizzen foto zee’j het klein geaderd witje op un verbena bie oons in’n hof. Ie zoln natuurlijk zengn dat het un gewoon koolwitje is, mear dat is neet good. Doar he’j namelijk dree soortn van: het groot koolwitje, het klein koolwitje en het klein geaderd witje. En duurdat de oarn van dizzen vlinder an de oonderkaante van’n vleugel gries-greun besteuwn bint köj zeen dat het un klein geaderd witje is in plaatse van het kleine of grote koolwitje, die hebt dat meender.
Het klein geaderd witje koomp vrij algemeen vuur in Nederlaand, vuural in un betje vochtige omgevingen en in half natuurlijk cultuurgebied (dat is a’j un wekke het grös van het gazon neet hebt èmeaid). He is dus nog lange neet oetestörven.

Ps. De overeenkomst met Piet Heyn (zijn naam is klein) is dat de daden groot bint. Un gemiddelden daad (gen date) duurt twee tot zeung uur. Gen woonder dat dizze deerks mear un paar moand leawt…

25 augustus 2023 – Völle wille

Wie hadn vandage völle wille bie het in mekaa zetn van un Ikea kaste. Meestal hool ie un paar skroewn oawer, woe’j pas noa un paar dage achter komt umdat de kaste laankzaam ow mekaa begeent te valn, mear in dit geval bint alle skroewn gebroekt. Genne skroewe bleef oawer! De kaste zal der dus noa un paar dage nog gewoon stoan, vandoar de oetgebreide glimlach van de dames. Want van twee keer un kaste in mekaa zetn wo’j ok nee blie….

24 augustus 2023 – Putin

Vandage leas’n ik in de kraante dat het vleegtuig van Wagner-leider Prigozjin op onverkloarbare wieze in Ruslaand noar daaltn was èkömn. Umdat Prigozjin noo net echt met Putin kon opscheetn, is de kaans groot dat Putin hierin un handje hef met èhölpn….

23 augustus 2023 – Un www’tje

Het is vandage wier tied vuur un www’tje ofwàl un “Wat dea’k Wier op Woensdag”. Vandage goa’k veer joar terugge in de tied, noar 23 augustus 2019. Toen atn wie tortellini met spinazie wat trouwens nog steeds bie oons regelmoatig op het menu steet.

Op dizzen dag schreaf ik het volgende:
Vandage et wie tortellini met spinazie (lekkel, lekkel, het recept steet hier). Dus mos ikke eawn oonzen eengsen onbespötnn, biologische veganistische  spinazie oetn hof haaln. Wat wier garant stön vuur het woordgrapje “spinazie of spinazikke”. Hoaste net zo hilarische as de Google Home grapjes…. 

22 augustus 2023 – An de buurte

Ok de leste pere is annevretn duur de k-gaain. Ik har stille hoppe dat dizzen ongeschonden oet de strijd zol komn, mear helaas. Noa de proemn bint nò de peern 🍐 bie de gaain an de buurte. Mag ie éénmoal roadn wie ter bie mie an de buurte is…🔫