25 september 2023 – Ok ie, Henk

Ok ik ontkomme der neet an! Tot nò too he’k nog nooit corona èhad, ik roln oaweràl netjes langshen en duurhen, mear vandage was het toch zowied. Noa un test blik da’k corona hebbe.
Ik veuln mie de leste dage àl un betje rillerig verköln, mos zelfs un paar keer proesen (dan bi’k good zeek), mear gung der vanoet dat dit een griepje was. Mear het is dus toch corona èwörn. Dus net zo as Julius Ceasar an de buurte was met Brutus, bin ik an de buurte met Corona, ofwàl “Ok ie, Henk” (of zo’k dan “Ok ie, Corona” munn zengn?) .

24 september 2023 – Extra voor

Wie hebt vuur de vogels ne groote zunnebloome in het vogelhuuske èleg. Den passen der nog net in mear dan wee’w in elk geval zeker dat ze kommende dage genog te etn hebt…

23 september 2023 – Oost-Indisch bleend

Ie munt toch Oost-Indisch bleend wean um neet van dizze prachtige bloomn van de Oost-Indische kers te geneetn! Kearl, kearl, wat un mooie felle kluurn.
Het apatte is juust dat dizze bloome van oorsprong neet oet Oost-Indië koomp mear oet Zuud-Amerika. In de 17è eeuw wörne duur de zeeleu oet Zuud-Amerika noar Nederlaand mettenömn. Mear umdat ‘n schaarpn smak dea deanken an de speceri’jn oet Oost-Indië (Indonesië) kreage ok un naam Oost-Indische kers. Kloarbliekelijk warn de leu toen nog neet op de heugte van chili-peppers of jalapeño-peppers oet Zuud-Amerika , want dan harn ze de bloome wàl Zuud-Amerikaanse kers èneumd…

22 september 2023 – Broenn kikker

Dizzen broenn kikker zat vandage bie oons in’n strook met veeldbloomn en aandern pröttel. Het spul is oettebleuid en ik wasse bezig um het op te glattn ofwàl alles wörn der duur mie kaal offemeaid met’n bosmeaier. Het blik dat dizzen kikker een van de meest vuurkommende kikkers in Europa is en datte heel good op het laand kan leawn. Alleanig in het geval van vuurtplanting mutte richting water goan. Het etn van dizzen kikker besteet oet keavers, larven en slakkn. Vuural an het leste is ter bie oons gen gebrek, want bie het opruumn van het natte lange grös glea’k hoaste oet oawer de naaksslakkn, zovölle warn der. Dus wat mie betreft, mog un kikker nog wàl langer bliewn, mear den har der zelf un heel aandere mening oawer. Met un poar grote sprongn wasse bie mie àl oet het zicht. De slakn doarenteangn bleawn gewoon zittn, die löatn zich de kop neet gek maakn…

21 september 2023 – Vleerbeazen

De beazen van un vleerbos hangt wier riepe an de täkke. Sommige leu maakt er jam van, mear wussie ok daj ze könt gebroekn aj neet helemoal terechte bint? Vuurdeel van dit geneesmiddel is dat er gen eengn risico opzit! Dus an’t eàne van het joar hool ie geeld oawer…

  • Met griep helpt de beazen duurdat ze duur van de griep verkört. Doar zit namelijk zweatoetdriewende en infectiewerende stoffen in de beazen. Ie könt het ok gebroekn ai verköln bint of ààndere koorsen hebt.
  • De beazen helpt teangn onstekkinge. Zenuwzeerte wordt meender aj un paar beazen (neet te völle) et. Ai der te völle van slikt helpt het ok mear dat maak ie dan zelf neet mear met. Het helpt ok good teang un zeer heuwd (migraine). Ie könt het beste het sap van riepe beazen dreenkn. Van de onriepn kriej juust wier un zeer heuwd. Ok hier geeld wier: alles met mate
  • Het helpt good teang rummetiek. He’j  las van de bötte,  dan muj van het sap un moes of gelei maakn en dat opdreenkn/opettn. Ie wordt dan wier net zo elastisch as Tarzan den duur de beume hen slingert, op zeuk noar zienn Jane.
  • Aj last hebt van verstoppinge, dan köj het beste un paar beazen ettn. Dat maakt alles wier vloeibaar. Ie munt un ‘n afstàànd tot het huuske wà good in de gaatn nooln, noa het slikn van de beazen,
  • Ai jachterig in de hoed bint, dan mu’j un moes maakn van de beazen. Aj dat op et, wo’j wier helemoal rustig (relax man!).

20 september 2023 – Zeung joar geleane

Eawn un foto van zeung joar geleane toe’w zelf ok an sloopn warn. Het oole hoes wörn esloopt en ik har de dakpann verkoch an un jongn oet’t Venne. He hef ze der zelf offehaalt met un stel kammeroä mear dat gung toen neet helemoal volgens de veiligheids-vuurschriffen vuur de bouw. De jongs warn neet ezekerd, doar was gennen steiger en zie zatn gewoon boangn op’t gammele dak dat àl un betje duurzakn. Het is gelukkig allemoal good egoan, mear har ok fleenk verkeerd könn goan. Mear wat wordt dan hierop èzeg? “Vake bi’j te bange”…

19 september 2023 – Bedriefsoetstapje

Mooi woord: bedriefsoetstapje. In het Nederlaands zeg ie “bedrijfsuitje” mear a’k dat letterlijk vertale noar het plat krie’k “bedriefssiepelke”. Tja, dan veen’k “bedriefsoetstapje” better met’n inhoold oawereenkomn. Mear good, da ha’w dus vandage en wat doo’j dan as Nederlandsche Spoorwegen? Ie huurt un rondvaartboot um duur de grachen van Utrecht te vaarn. Dus gen gedoo met treinen of auto’s want die hebt toch aaltied vertraging of in het geval van auto’s kom ie in de file teregte. Doar ha’w met de boot helemoal gen las van. Den vaarn heel laankzaam zien rondje duur de grachen. Wie harn al de tied um al het moois van Utrech te bewondern en noa un uur ha’w het dan ok wàl ezeen. Doarna kwam het ruigere waark, zoas de drankjes, de bowling en het buffet. Het was wier un drok dagje….

18 september 2023 – Het begin van het eande

Het begin van het eande is er! Hoe filosofisch kleenkt dit wier…Mear wa’k ter met bedoele is dat ze vandage bint begun’n met het sloopn van de vaarknschuurn bie het ooldershoes. Het eande van de vaarknschuurn woer mie vaa en moo zò drok met bint èwes.
Het hef heel wat knooin ekost um all’n pröttel op tied weg te kriengn, mear het is mie èlukt. Ofgeloopn zoaterdag he’k het leste ooldiezer weggebrach, un trekker is vot, al het vergif oet de kaste he’k oppespuit :-), ofwàl ik bin der helemoal kloar met.
Oawer un paar wekke köj neet mear zeen dat hier schuurn hebt èstoan. Mear gelukkig he’w de foto’s nog…

17 september 2023 – Zunsoondergaank

Wie komt nò wier in de tied van joar, dat zich ‘s oangs, bie het oondergoan van de zunne, laankzaam witte deampkes verspreidt oawer het veeld. En vuural as de zunne ok nog eens mooi rood-oranje oondergeet, leawert dat mooie foto’s van het “Twentsch” landschap op.

16 september 2023 – Skeetn

Smangs köj de femilie wàl skeetn! Vandage mo’w der echter met skeetn want wie hadn un femiliedag met as speciale activiteit “weendbuksskeetn”. Dat was mooi um te doon met mekaa. Iederene was bloedjefanatiek en op zonne maneere leer’j de femilie wier iets better kenn en wee’j ok bie wie da’j better oet de buurte könt bliewn (vuural as ze un geweer bie zich hebt….)