31 oktober 2023 – Internationaal bröd

Un waarkgerelateerden foto vandage: De internationale treinen könt nò ok wörn offebeeld op de ‘gewone’ perronbrödn. Tot nò warn der speciale brödn vuur, die alleanig op de perrons stönn vanwoer un internationalen trein standaard vertrök. Mear met ingaank van ofgeloopn moand könt de internationale treinen met al eur hebben en hooln, zoas het barrijtuig. rolstoelplaatse, en fietswagon gewoon wörn offebeeld op de gewone brödn. Met de digitale techniek is dat nò meugelijk. Dat schealt wier in kosten vuur het oonderhoold em anschaf van de speciale internationale brödn. Misskien goat dan volgend joar de treinkaartjes ok meender kosten Of is dit slechts ijdele hoop?…

30 oktober 2023 – Duuster

Umdat gistern de tied is verzet noar de weentertied goa’k nò in’n duuster vot en kom ik in’n duuster wier terugge. Dus doarumme vandage ok mear un duustern foto. Ie zoln het is te lech inzeen…

29 oktober 2023 – De zee

Wie bint vandage noar de zee bie Katwiek èwes. Lekker oetweain noa al dat geschilder en gesjouw in Leiden. A;j twee dage alleanig mear bie de vaarfdaampn bin’n hebt èzötn, dan is un betje frisse loch opsnoewn wàl aarg lekker!

Het goudgele strand stön oonder water
Kitesurven, ie munt mear durven! (en gen hoogtevrees hemn)
Het bekeande witte kearkse van Katwiek

28 oktober 2023 – Timmern en verhuuzen

Op’n tween dag in Leiden bi’w behalve het schildern ok drok èwes met het in mekaa zettn van booknkasten en het verhuuzen van beuke Vuural dat leste kost de meeste tied, want an beuke gen gebrek bie de zönne. Het lik wàl of die elk joar stiekem biejongt! A’j de riekdom moggen oetdrukn in het antal beuke, dan zolle aardig hoge in de Quote 500 stoan….

27 oktober 2023 – Schilderwaark

De kommende twee dage bi’w drok bezig um het ni’je appartement van de zönne wat op te knapn. Vuural de muurn hebt un opfrissing neurig. A’j kiekt hoevölle dichtgeplamuurde geäter hierin zit van vuurige studeantn, dan kömp bie mie de vergelieking met un Edammer of Leerdamer keaze noar boangn, alleanig zit doar wat meender geäter in…
Alle muurn kriengnt van oons doarumme un nieuw fris kluurkn, wie lengt straks un kleadje op de vloere en zet wat booknkasten langs de muure en dan is de metamorfose compleet.
Mear zoas Balkenende zea “Eerst het zuur en dan het zoet”… De kommende dage za’k de haande dus nog mear nearig loatn wappern!

26 oktober 2023 – Wat is IK?

Op dizzen foto, emaakt vanof de 14e verdeeping van kantoor he’k un mooi oawerzicht van het spoor bie Utrecht. Ik kan dus aaltied de praktijk zeen woervuur da’k waarke. Op het gebouw iets vearderop stoat twee grote neonletters die saamn het woord “IK” vuurstelt. Ik dache eers dat dit de naam van het gebouw was, mear toe’k dit in Google intoetsen kwam den toch met un aander antwoord. Het blik dat dit un kunstwaark is van’n kunstenaar Jan van Munster. Hee hef dit in 2002 emaakt en het is toen in opdracht van de gemeente Utrecht boangnop dit gebouw eplaatst. De reden woerumme dat het kunstwaark IK het, is volgens un kunstenaar, dat het aaltied in de maatschappij oawer “IK” geet. Dat is het centrale woord van dizze tied. Kiek, doar kaank wàl in metgoan, mear wat wàl heel appat is is, is dat dizze letters juust op un gebouw van de Belastingdienst stoat. Zoln die dan symbool stoan vuur IK onder het motto van “Geawt mie mear oe geeld. IK weet der wàl weg met…”

25 oktober 2023 – Verhuuzen

Goa’w op vakaansie? Ie zoln het hoaste wàl zengn aj ‘n kofferbak van’n auto zo bekiekt. Mear wie goat verhuuzen, althans (net of zonder h?), wie goat de zönne helpn verhuuzen. Hee krig in Leiden un gröttter appartement en dan munt de oolders natuurlijk wàl eawn biespringn. Dus vanoangd he’w un auto vollelaadn met schilderspuln, gereedschap, verhuusdeuzen, un trepke en töafelke, e.g.z.m.d. De komnde dage resideert wie in het pittorekse Rijnsburg zoda’w neet elken dag hen en wier noar’t oosten hoowt te jaangn. Eens kiekn of het dizze keer sneller geet as vief joar geleane. Gelukkig hoow nò neet veer trapn op en of mear kó’w de lift gebroekn. Dat schealt un hoop zere bötte (en gefoeter)…

24 oktober 2023 – Moodveern

Ik har ofgeloopn zoaterdag wat vingerhoodskruud in twee pötte plaant, Da’s aaltied mooi um te zeen, vuural as ze bleuit, Helaas leutn ze zoatersag direct àl eur köpke hangn. Het leek dus niks te wörn. Mear noa vandage, met al den reangn, is ter toch beweging innekömn. Zie hebt de moodveern neet loatn zakn en stoat wier vuurzichtig rechtop. Dat gef wier hoppe vuur tookn zommer!

23 oktober 2023 – De eapeln

Met groot materieel wörn vandage bie de buurn eindelijk de eapeln èrooid. Het heul der nog wàl vuur met alles, veundn wie, want het is àl achterin oktober. Ik heb de eapeln zelf àl in augustus èrooid. Zol het neet un keer tied wörn vuur kalenderlandbouw? Dan wee’j tenminste zeker dat de eapeln vuur un bepoalden doatum oet de groond bint…

22 oktober 2023 – 31 joar geleane

Umdat het vandage 31 joar geleane is, da’w in de echt wörn verbeundn, is un foto van vandage un bos rozen. Want den mos ter natuurlijk wàl komn.
Vroage (inkoppertje): hoevölle rozen zat’n der in’n bos?