31 december 2023 – Het oole joar oetzitn

Wie bint drok bezig met de vuurbereidingen van het letste etn van 2023 Dat kleenkt wàl wier dramatisch mear het is gewoon zo. Het leste etn van dit joar! Meer kriew neet mear, dus het mag iets speciaals en meer wean. Vuural umdat het vanaongnd zonnen langn zit is…

30 december 2023 – De duure oetezet

Zo, wie hebt vandage un kasboom de duure oetezet. He was neet mear te handhaven en a’w der noar keekn leute àl noaldn valn. Dat kon zo neet langer en wie hebt hem doarumme vanmiddag de wach annezeg. Dat helpn, want he stön direct in vuur en vlam…

29 december 2023 – Van wie is het land

In het kader van “Wie hebt de museumjoarkaarte te weinig gebroekt!” bi’w vanmiddag noar het Rijksmuseum Twente èwes. Hier is un tentoonstelling “Van wie is land?” oawer het groondgebroek in Nederlaand. Erg interessant, alhoewel mie sommige kunswaarkn absoluut neet konn imponeern (zachjes oetedrukt).
Ik zagge nog wàl het skelet van Lonneker Jan, één van de beroemdste fokboln, (zwat-boont :-)), oet het begin van de 20ste eeuw. Lonneker-Jan was annekoch duur een groep boern oet Lonneker um de kwaliteit en productiviteit van de veestapel te verbettern. Umdat em dat zo good elukt is, hebt ze zien skelet bewaard. Het hef joarn op de Rijks Middelbare Landbouwschole in Hengel estoan, woer mie breur hen gung. Un naam “Lonneker Jan” is mie bie-èbleawn umdat er in de schoolkraante ok aaltied un humoristische rubriek van Lonneker Jan stön oawer wat er allemoal op schole gebuurn.
Bie de tentoonstelling ko’w ok nog oefenen met un virtual reality bril. Heel apat um te probeern mear neet geschikt vuur leu die gauw duuzelig wordt…

28 december 2023 – Met Vincent op reize

Wie warn vandage met Vincent op reize, ofwàl wie warn in het Drenths museum in Assen woer un tentoonstelling was oawer de periode dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleaf. Dat was van 11 september 1883 tot en met 4 december 1883. Neet zonne heel lange periode, mear laank genog vuur hem um oonder de indruk te raakn van de armoode, de leu en het landschap van zuud-oost Drenthe. Dit hef hem evormd tot den grootn schilder dette later isse wörn (tenminste zo leazen ik dat in’n folder van museum…).

Ps. Wat wàl heel toevallig was, dat het leedke “Hier kom ik weg” van Daniel Lohues op de radio (top 2000) was, toe’w wegjaangn oet de parkeergarage in Assen.

Dit schilderi’je van Vincent van Gogh oawer nè boer den’t eapelloof verbraandt, stön ok àl centraal bie de tentoonstelling “Hier kom ik weg” de’w in oktober 2014 hebt bezoch.
Het was hard pokkeln in turf volgens dit schilderi’je van Van Gogh: “Twee vrouwleu in’t venne”
Un oole Drentsche boerderi’je, eschilderd duur Alphonse Stengelin in 1880
Un oole Twentse boerderi’je (Het oole ni’je hoes), op’n foto èzet duur mie in 2014. Zee’j de oawereenkomsten?

27 december 2023 – Ni’joarskaarte

Ok dit joar versteurt wie wier de ni’joaorskaarte pas noa de Kasdage. Dit doo’w vanwege de kossen: wie steurt alleanig nè kaarte noar leu die oons ok nè kaarte hebt esteurd. Dit oonder het motto “de kossen zit vake in de kleine dinge”. Het zol eens te deur wörn… 
Doarumme he’k vandage de ni’joarskaarte ok op op’n blog èzet. Dat schealt oons wier dree postzegels. Mear de gedachte achter de kaarte blif hetzelfde!

Oet oonzen achtertuin: de Regge toen het water nog leage stön

26 december 2023 – Het ni’je bloomschikn

Het minimalisme hef ok ziene entree edoan bie het bloomschikn van Doarachter in de Weide. Zeet dit prachtige boeket eens van dree bloomnsteln! Hier köj toch alles bie bedeankn? En met ziene deepgreune kluurn past het oaweràl bie. Zol dit de trend vuur 2024 worn? Wie zölt zeen…

25 december 2023 – Oawerlas

Het ni’js met de Kasdage geet behalve oawer het kasdiner vuural oawer un oawerlas van het hoge water. Ook vuur oons geeldt dat, want wie woont vlak bie de Regge en den hef het landelijke ni’js ehaald duur un hogen waterstaand. Zelfs premier Rutte weansken iederene in het rampgebied völle staarkte. Kiek, doar köw met veerder!
Dus vuur de actuele verslaggeving hier mear een paar “rampfoto’s”…

Oetzich oawer de Regge.
Zelfs de vistrapn bint ondereleupn, dus de vis kan zoonder te wosseln heugerop zwemn,
Rampgebied bie Doarachter in de Weide

24 december 2023 – Iconisch

Rechtervoort wo’j duur de media (vuural de kraante) doodegooid met ‘n term “iconisch”. At er iets is dat àl vief joar besteet en het löt enige indruk bie de leu achter, dan wordt dat àl gauw iconisch eneumd. Alles is nò iconisch, vanof restaurant “De Poort van Twente” in Riessen tot en met de Kröl in Eanter.
Dan köw “Kroamschudn in Mariaparochie” ok wàl iconisch neumn. Dizzen film van Herman Finkers besteet àl 35 joar en wordt elk joar op Kasoaongnd duur RTV Oost (vuurhen de iconische RONO) oetezeundn. Vuural het liedje “Kerstmis” (want de kerstklok luidt ook voor zo’n ei als jij) an het eane en de zinne “dan köj mooi helpn drukn” bliewt mie bie. Dizzen lessen gebroek nog smangs a’k met de vrouwe boskoppn goa doon en a’k de boskoppnkoare drukke. Wat op zichzelf ok wier iconisch is…

23 december 2023 – Het wörn tied

Ik heb vandage de tulpnbolln èpot vuur het kommende joar. Het wörn tied! Ik bin der froai late met, mear ik mosse ears nog wat pötte koopn woer ze in konn. En nò mear ofwachen of het wat wordt. Op’n foto leak het heel wat, mear dat zea den kearl ok den un vriendin zochen via Tinder….

Tulp Coldplay
Tulp Cabanna

22 december 2023 – Hoppe

Un dag begun good en met un betje hoppe (hopn ik) zo’w misskien vandage wàl dreug weer met un zunke kriengn. Mear ie weet wat hoppe is, hoppe is oetgesteelde teleurstelling. In dit geval klopn dat helemoal, want de blauwe loch wörn al gauw vervangn duur grieze reangnwolkn.Het bleaf zo betje un heeln dag reangn en reangn.
Elk noadeel hef wàl wier zien vuurdeel want de buurn könt nò eurn peerdebak ummedeupn noar un openluchtzwembad. Dan hebt ze ok gen pearde mear hebt ze zeepeardjes…

Un sloot he’k nog nooit zo vol ezeen!
Tja, wat kaan’k zegng. Het was wier good nat…