29 januari 2022 – Muurformules

In Leiden hebt ze un mooie maneere veundn um muurn te verfraain. Zie zet bekeande gedichen op de gevels van huuze. Behalve muurgedichen (foto 1) hebt ze nò ok muurformules (foto 2 en 3) op de muurn. Un mooie maneere zoonder un spiekbreefke toch oe natuurkunde-examen te haaln. Dan mu’j natuurlijk wàl bie un raam zitn…

28 januari 2024 – ‘t Kasteeltje

Op bezeuk bie de zönne in Leiden kwamn wie op un wandeltochtje in de buurte langs dit mooie hoes. A’j un foto zo bekiekt zo’j neet zengn dat dit miln in Leiden lig. Toch is het zo. Un zeuktoch via Google Lens oawer dit mooie pand leawern mie op dat dit ‘t Kasteeltje het. En a’j dan nog veerder zeukt op Wikipedia dan kö’j veendn dat dit hoes in 1911 is ontwörpn duur Margarethe Nieuwenhuis, Barones Von Uexküll Guldenbandt. Zee kwam oet Litouwen, was gepromoveerd in de botanie en was etrouwd met un Leidsen professor in de land- en volkenkunde. Um proeven met gooldsbloomn oet te voern hadn ze un stukn groond ekoch en later bleek dat zo good te bevaln dat ze der mear un kasteeltje opbouwn. “My home is my castle”, zö’w mear zengn. Ze warn good kunnig met Einstein, Ehrenfest en Bohr, die ter regelmatig kwamn filosofeern. Misskien hef dit apatte hoes wàl bie èdreangn tot de relativiteitstheorie….

‘t Kasteeltje
Ok nog zòn mooi oold gebouw: de sterrenwacht vuur de stearnkiekers

27 januari 2024 – Van het ene noar het aandere

Ken ie dat? Ie hebt s’morns in gedachen um één dinge te doon wat àl lange lig te wachen mear an’n eine van’n dag mu’j dat nog steeds doon. Ie bint wàl un heeln dag drok èwes met aandere dinge die ok mo’n gebuurn.
Zo ok vandage. Ik wolle begin’n met ‘n oelnkastecamerakabel (wat un woord…) in de groond te lengn (foto 1), mear toe mo’k eers het takkedroad oprolln (foto 2), want aans zo’k van die lilluke schrammn op de aarme kriengn. Bie het oprolln van’n droad kwam ik er achter dat er nog täkke op de groond lean van het sneuin van ofgeloopn wekke. Die lean boangn op’n takkedroad, dus die täkke mo’k ears opruumn (foto 3). Mear duur de harde weend van vanwekke warn der knap völle blaan oonder, in en op de täkke eweaid. Die he’k as earste dus opperuumd (foto 4). Het warn iets mear blaan dan da’k harre edach. Al met al bi’k doar het grötste gedeelte van’n dag drok met ewes. Het ingreawn van’n kabel en het oproln van’n takkedroad za’k wàl un aandere keer doon, tenminste at er niks aans bie koomp kiekn…

22 januari 2024 – Oet de keuns

Het is oet met de keuns in Utrecht! Zoa’j könt zeen is un grootn ballon van 8 januari leugeleupn. Zolle an zien eengste succes ten oonder wean ègoan? Is het duur ziene “tags” geëvolueerd naar iets ni’js en iets leugs? Of hebt wat baldadige jongns un ballon gewoon kapot estökn? Ik weet het neet. Un kunstenaar zol ongetwiefeld zengn dat het keunswaark duur invloed van de stedelijke omgeving getransformeerd is noar iets ni’js en aans.
Wat ook oonder de tags zat, was vanmorn un trein (tween foto). Keal, keal, wat zagge der oet. Doar bint heel wat spuitbussen vaarve duur hennegoan um’n trein zo vol te kladn. Het is dat het vandalisme is, want aans zo’j dit ok nog kön verkloarn as moderne keuns. Iets met transformatie oonder invloed van het landschap woe te duur hen jag. Elke kluur stelt un stukn van het landschap vuur en met mekaar verbeeldt dit dan de treinreize. De gespuite tags op’n trein stoat dan vuur’n treinreiziger den helaas neet mear noar boetn kan kiekn.
Mear ja, keuns, ie munt er wàl iets vuur oawerhemn…

21 januari 2024 – Zwoare kos

Ie mangt dree keer roan wie ter dit book bie oons op de toafel hef loatn lingn. En nee, het wann neet de vrouwe of ikke. Vôls te zwoare kos op oonze mage. Vuur wat lichtere verteerbare kos oawer Hegel en aandere oole filosofen kôj better het volgende filmpje bekiekn: Monty Python Philosophy Football. Dat gef toch un iets dynamischere kiek op de zaakn…

20 januari 2024 – Rohaanenkam Rennen

In Oostenriek he’j elk joar umstreeks dizze tied de beroemde Hahnenkamm Rennen, un skiwedstrijd op’n Hahnenkamm, un beruchen baarg bie Kitzbühel. Umda’w hier in’n Waterhook ok ne hoongn bult hebt (bie Altena in de weide), en umdat er toevallig ok snee op lig, he’k beslötn um hier eenmalig de Rohaanenkam Rennen te organiseern, verneumd noar un grötsen skifanaat in de buurte: de vrouwe! Ik heb dus al één deelnemer den dizze uuterst geveurlukke ofdaling wil maakn. Ik deanke da’k de aandere deelnemers mear in Kitzbühel murre zeukn en doar lekker murre maakn met het ongeëvenaarde priezengeeld wa’w hier hebt: un zak beestebrok en nè fleske zoern wien van Aolbus (wat volgens de kraante un beschermde Europese status krig…). Wie weet trapt ze der in en fluit ze hier straks in un noodgaank van’n bult of (a’t er dan nog snee lig…)

19 januari 2024 – Dubbel zovölle

Noa het grote knoflook-succes van ofgeloopn joar he’k dit joar dubbel zovölle knoflook èpot. En zo a’j zeet koomp alles ok nog op. Dat beloawt völle goods! Ik deanke da’j oons dan àl van veartn könt roekn, duur alle zwoare knoflookdaampn die oe tegemeute driewt. Is natuurlijk wàl makkelijk a’j de leu wilt oetduutsen woe’w precies woont. Gewoon’n neuze volgen…

18 januari 2024 – Rech kuiern wat krom is

De gemeente Almelo wil heel geane un tweede industriegebied bie het XL Businesspark. Dat tweede industriegebied zol dan tusken Bornerbrook en Ypelo komn te lingn. Het kost aardig wat goeie groond mear volgens Almelo mu’w neet zuurn, wie mut met in de vaart der volkeren en doar is un onmeunige behoeft an dit industriegebied (vuural bie de gemeente zelf, deank ik dan).
In de kraante van vandage stön hieroawer un kritisch stukke van Landschap Overijssel. Vuural het wierwoord van de gemeente Almelo op dit stukke oawer de invloed van het industriegebied op de natuur veun ik opmerkelijk. Volgens Almelo hef het weinig invloed op de natuur, de natuur koomp zelfs terugge. Het park wordt ‘verweven’ met het omliggende landschap duur zogenaamde greune zones (un stukn grös?) en doar wordt zelfs natuurinclusief èbouwd, Het lik wàl of die grote grieze deuzen zelfs nog good bint vuur de natuur…
Kortom, dit un typisch vuurbeeld van rech kuiern wat krom is. Ofwàl, lus ie nog pölkes? Ikke neet!

17 januari 2024 – Mooi wit

Mö’j eens kiekn hoe mooi wit er alles ‘s morns vroog bie lig: un betje snee, wat lech van de lantearnpöale en duur de beume zee’j de stearn. Het is alleanig jammer dat dit oawer un paar uur helemoal weg, want dan is ter zoolt estreuid, en is alles plat èjag en ie zeet alleanig nog meer griezen blubberzooi. Mear gelukkig he’w ‘n foto nog…