24 februari 2024 – Viewndartig joar verkering

Joa, joa, het is officieel, vandage hebt de vrouwe en ikke viewndartig joar verkering. Op 24 februari 1989 bi’w, noa wat inleidende beschietingen in Bill’s Bar, vuur de earste keer met mekaar oet èwes. Dat was noar “The Accused”, un film den gung oawer un verkrachting. Gen makkelijk en lech oonderwaarp, mear dan wee’j wàl wa’j tenminste an mekaar hebt. Al met al hef het good oetepakt 🙂 en doarumme bi’w vandage na viewndartig joar wier met mekaa noar’n film èwes. Dizze keer bi’w noar “The Great Escaper” èwes, un feel-good movie, zoas ze dat zengt. Heel wat positiever as The Accused.
En nò op noar de volgende viewndartig joar…

23 februari 2023 – Keerwandjes

Ik heb vandage met un buurjongn keerwandjes èplaatst zoda’k doar un pröttel van un tuin in kan opsloan. Het was nog wàl un gedoo um ze te plaatsen want zie warn nogàl zwoar duur al den beton. Un stukke keerwand van twee meter weg ongeveer 700 kilo, dus den verplaats ie neet eawn met alleanig de haande. Mear oeteandelijk is het met behulp un shovel èlukt en stoat ze prachtig in het gelid. En nò dus wachen op’n pröttel oet’n tuin!

18 februari 2024 – Hamburg – un daardn dag

Op oonzen lessen dag van het weekend Hamburg, he’w Lüneburg bezoch. Dizze stad (70.000 inwoners) lig un half uurkn jaangn van Hamburg of en is vuural bekeand um ziene heide. Tenminste dat dachen wie… Mear Lüneburg is ok un oolde Hanzestad en hef nog steeds un mooi oold stadcentrum. In un Tween Wereldoorlog is het weinig gebombardeerd en doarumme stoat er nog völle oolde huuze. Het is vuurnamelijke heel rieke èwörn met de winning van zoolt. Dat wörn dan via Hamburg en Lübeck exporteerd noar de rest van de Hanzesteden. Mear ie weet hoe het geet: elk vuurdeel hef ok zien noadeel. Het noadeel in dit geval was, dat de huuze gungn verzakn duur de winning van het zoolt. Un soortgelieke situatie as met het aardgas in Groningn. De gemeente wol zelfs in de joarn 70 van de vurige eeuw het hele oole stadcentrum teangn de vlakte schoewn umder un ni’j verzakkingsloos centrum vuur in de plaatse te bouwn. Gelukkig is dat neet duuregoan en hebt ze de huuze zo good as dat kon restaureert. En un paar verzakte huuze heurt er gewoon bie. Neet alles hoof perfect te wean! (zo zölt er dizzen blog ok nog wat taalfoutjes zitn…).

UFWNAHMTIIUTW (Un feitje woe’j niks an hebt mear toch interessant is um te weatn): Wus ie dat Lüneburg noa Madrid de hoogste cafédichtheid hef van alle steden in Europa?

Dizze kaarke is un mooi vuurbeeld van de Duutse baksteengothiek. Hoe groter, hoe belangrieker! (met de noadruk op rieker). Doar bint aardig wat baksteender vuur neurig èwes um dizze kaarke zo te bouwn. En as dat nò un enigsen was in Lüneburg…
Un heel groot en mooi versierd örgel met wàl 58 registers. Made in Holland!
Oole pakhuze met bakstenen boograamn
De oole kamer van koophandel.
Bie de portretn an de boetnkaante ko’j good zeen wie der bie mekaa heurn en wie ongetrouwd was ebleawn.
Zeute herinneringen an toen de zönne nog klein was: Fruchtgummi’s bint de Duutse winegums.

17 februari 2024 – Hamburg – un tween dag

Wie hebt vandage un rondleiding èvolgd duur Hamburg en doarnoa nog un museum bezoch. Umdat het knap lastig is um hier één verhaal van te maakn he’k bie alle foto’s un klein commentaar ègeawn.

Hier zee’j de Nikolai-turm.Dat is un oawerblievsel van de Nikolakirche den in 1943 compleet wörn wegbombardeerd duur de geallieerden in operatie Gomorrha. Doar kwamn bie de bombardementen ongevear 45.000 burgers umme.
Noa de rondleiding he’w de Hamburger Kunsthallen bezoch. As earste zaggen wie dit knap grote schilderieje. Het dea oons deankn an de Nachtwacht, mear dan iets grötter….
“Mädchen mit Stier” ofwàl “Meakn met de bolle” van Lovis Corinth oet 1902. Ne beste bolle! ( en un skier wich)
Un kluurriek schilderieje van Mark Chagall oawer de brungn van de Seine (de Regge van Parijs).
Un schilderieje van Rembrandt: Simeon en Hannah in de tempel. Wat mie opväl was vuural de gedetailleerdheid van de plätte van Simeon, ie zeet de reempels gewoon zitn. Maria zöt der doarenteengn, slech oet…
Un schilderieje van Abraham van den Tempel: Portret van een patriciërsfamilie. Hele rieke leu die zoonder opsmuk woln wörn porteteerd. Vuurnamelijk zwarte kleere an, mear oondertusken straalt het er vanof dat ze omeunig rieke bint en dat ze dit geane wilt loatn zeen. Zie bint volgens de leste mode èkleed en eknipt. Eur dochter hef un parelen halsketting umme en ok parelen oorbeln. En ‘n perzik in de vrouwe eurn haand duudt op vruchtbaarheid, het huwlijk, onschuldigheid mear ok de keuze tusken good en slech (dit he’k neet allemoal zelf bedach …). Kortom un mooi schilderieje met heel völle informatie wa’j neet aaltied direct zeet.
Un schilderieje van Hendrick Avercamp: Winterlandschap. Mu’j es kiekn wat al die leu allemoal doot op het ies!
Het grötste standbeeld van Bismarck steet in Hamburg. Roem 31 meter hoge! Bismarck kreag het vuur mekaa dat de afzonderlijke Duutse staatjes wörn verenigd in één Duutslaand oonder leiding van Pruisen.
Daor bint nò discussies um het standbeeld weg te haaln umdat Bismarck ok wordt ezeen as un earsen Duutsen kolonisator.
De Reeperbahn: het oetgoanscentrum van Hamburg.
Wie zaggen best völle apatte klearnweenkels op de Reeperbahn…
Toevallig ha’w dit café èzeen in un documentaire op televisie oawer de Reeperbahn.
Het café is 24 uur per dag lös.
Het openbaar vervoer in Hamburg is onmeunig good vuur mekaa. Wie gungn van de ene noar de aandere stea met de metro of de S-bahn.

16 februari 2024 – Hamburg – un earsen dag

Ik hebbe vandage de vrouwe jeurig ( 🙂 )en doarumme bi’w gistermiddag vertrökkn vuur un lang weekend in Hamburg. Kearl, kearl, wat un grote stad! Wus ie dat dit de op een na grötste stad van Duutslaand is met 1,9 miljoen bewoners? En dat het de belangriekste havenstad van Duutslaand is? Wie hebt doarumme alles mear in twee dage oppesplitst: vandage het havengedeelte en morn de binnenstad.
In het havengedeelte steet de ni’je concertzaale van Hamburg: de Elbphylharmonie ofwàl de Elphy. Un heel mooi modern gebouw in de vorm van un pakhoes. A’j dachen dat alles wat de Duutsers doot degelijk en solide is, dan he’j het kets verkeerd. Un bouw van de Elphy duurn veerteen joar in plaatse van dree joar, en de kosten warn achthonderd miljoen euro in plaatse van zeungenzeungtig miljoen euro. Is dat nò de völbesprökn Deutsche Grundlichkeit? Ik deanke dat er nog wàl un heanig woordje met’n annemmer oawer is esprökn…

Het Rathaus in zwart-wit is één van de weinig oawerebleawn gebouwn die un Tween Wereldoorlog hebt duurstoan. De rest is allemoal plattegooid met braandbommn (in operatie Gomorra…)
De Elphy: cultuur mag wat extra’s kossen…
Un ooln Elbetunnel oet 1911, Heel völle tegelkes an de muure.
De bouwkossen hiervan warn slechts 10 miljoen Mark.
Un karkeroad in de Michelkaarke hef speciale luxe baankn. Ok iets vuur de kaarke in Eanter?
In de Speicherstadt (Unesco Wereldaarfgood) stoat grote bakstenen pakhuuze die wörn gebroekt vuur de opslag van goederen. Duur de komst van containers stoat ze nò leug.
Un grote containerboot met an boord doezenden containers wordt èlöst in de haven van Hamburg.
En natuurlijk mag het drokke station van Hamburg neet ontbrekn…
Un lekker glas Hamburgs beer smaakn good an eane vanń dag.

14 februari 2024 – Pears en wit

Bie gebrek an rode rozen op Valentijnsdag he’k vandage mear wat pearske en witte krokussen op’n foto èzet. Het is ok wàl un kostbare investering, rode rozen in’n weenter. Dan köj better gebroek maakn van bloomn die nò begint te bleuin, zoas de krokussen. Zie leawert neet zonnen heeln royaaln bos met bloomn op (zachjes oetedrukt), mear het geet tenslotte um het gebaar. Wat wi’j nog mear?…

13 februari 2024 – Theepot

Bie het lunchleupke duur Utrecht kwam ik dizzen kolossalen theepot (7 meter hoge, 3,5 ton zwoar) op het dak van un parkeergarage teangn. Ik dache aaltied dat dit iets te maakn hà met Douwe Egberts, wat ok in Utrecht zit, mear dat klopt dus neet. Het is un kunstwaark oet 2013 wat emaakt is duur Kunstenares Lily van den Stokker. Den maakn het vuur de keunstentoonstelling “Call of the Mall” (oe zekers wàl bekeand…). Un titel van’t keunswaark is Celestial Teapot, zo eneumd noar de theepot-theorie van’n filosoof Bertrand Russel. Ik zal oe vearder neet vermeuin met inhoold van dizze theorie, mear het hef te maakn met het geleuf en de ruumte.
Kortom, het is un keunswaark woe’j zeker iets oawer könt zengn, en dat is de bedoeling toch van keuns? Un keer wat aans as un ruuter op un peard of un stoand figuur den in de vearte kik…

12 februari 2024 – La Traviatia

Vandage he’w iets edoan wa’w nog neet earder hebt edoan: wie bint noar de opera èwes. In dit geval was dit “La Traviatia” van Verdi wat spöln in de Stopera in Amsterdam. Het was zeer zekers de meuite weerd. Het was un tragisch verhaal oawer un courtisane (dame van plezeer) den verleefd is mear oeteandelijk staarft an tubercelose. Het wörn gloepens mooi ezöngn en oetebeeld duur de zangers en het koor. En doar zat ok nog eawn un heel symphonieorkest in’n orkestbak te spöln.
Het kossen wat geeld en gereis, mear het was zeer zekers de meuite weerd. Tookn joar wier?

11 februari 2024 – Terugblikke op’n weenter

“Vrooger ha’j nog weenters” wordt er vake op verjeurdage zeg. Bie “vrooger” deank ik dan vaake an de joarn 50 woe’j op korrelig zwart-witte beeldn, leu duur meters hoge sneebultn zeet pokkeln. Mear vrooger kan ok korter geleane wean, zoas in 2021. Toen ha’w op 11 februari ok nog un oolderwets weenter! Zo he’j ze rechtervoort neet mear…

10 februari 2024 – Late vogels

Zie zit er wier! Het leak terop da’w dit joar gen uulkes in de nestkaste hadn, mear alles is good èkömn: dizze twee uulkes kwamn vanmiddag teangn vief uur oet de nestkaste. Dit lik me ech un plaatje vuur het programma “Vroege vogels” met as titel “Late vogels”…