31 maart 2024 – Poasken

Het is vandage Poasken en dan mangt er bie oons twee tradities neet ontbrekn: eierzeukn en un poasveur.
Vanmiddag wörn der dus drok ezoch noar de verstopte eier. Gelukkig he’w ze dit joar allemoal terugeveundn. Twee joar geleane veun ik in’n zommer nog un poasei terugge wat enigzins oawer un doatum hen was…
Het poasveur he’w ‘s aongns in de fik èstökn. Het was gen groot veur, mear groot genog vuur oons. Wie zoln eens te völle stikstof of kooldioxide oetstoatn. Nee, doar he’w dit joar rekkning mettehooln. En doar kwam ok gennen ooln autobaand of ofgewaarkten trekkeröllie bie te passe. Dus feitelijks wa’w heel good bezig…

29 maart 2024 – Goein Vri’jdag

Vandage, op Goein Vri’jdag un gedicht van Gerrit Achterberg wat hier heel goed bie past.
In de commentaarn leazen ik dat dit de enige gepaste preake op Goein Vri’jdag is. Ok àl zit wie schoonepoetst vuur oonze televisies en ok àl bi’w specialiseerd in het het vergetn: doar “seint een Geheime zender wit en heesch”…

Reiziger ‘doet’ Golgotha.
I.
Ze hebben Hem, zonder zich af te vragen,
of Hij het kon verdragen,
met nagels aan een kruis geslagen.
En toen Hij daar te lijden hing –
een spijker is een leelijk ding –
zei Hij: Vader vergeef het hun.
Zei Hij: ze weten niet wat ze doen.
Het was hun er immers om te doen,
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!
Zoo heeft Hij nog voor hen gebeden,
en in Zijn sterven aan hen meegegeven
een alibi voor hun geweten.
En ik stond in de verte quasi wat te praten
met ‘n paar onnoodige, onnoozele soldaten.
Ze deden immers tóch, wat zij niet konden laten.
Maar Hij beriep zich op het allerlaatste:
de armen van Zijn Vader; – nog vóór Paschen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.

II.
Toen heb ik – ‘t was op Cyprus – in de krant gelezen:
Jezus van Nazareth, Christus geheeten,
is, na voor drie dagen gekruist te wezen,
zooals onze geachte lezers weten,
niet in zijn graf gevonden; ‘t graf was open.
Hardnekkige geruchten loopen,
dat Zijn discipelen de wacht beslopen,
toen deze sliep, en zoo het lijk ontvreemdden.
Geëxalteerde vrouwen echter meenden,
dat zij Hem zagen wandelen door de beemden;
Maria moet gestameld hebben: Heere!
Er zijn ook visschers, die beweren:
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.
Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.
Men late zich geen knollen voor citroen verkoopen.

III.
Rome. – Het anker valt. Wij varen thuis.
Ik spoed mij naar de thermen, word ontluisd
van reis en roes en in mijn eigen huis
bij vrouw en vuur en radio gezeten,
ben ik alras Christus en kruis vergeten.
……Toen heeft een S.O.S. mijn ziel doorreten:
‘Mijn Geest wordt uitgestort op alle vleesch.
Wie niet vóór Mij is, is tégen Mij geweest’,
seint een Geheime Zender wit en heesch.
Weer onder zeil, over de eenzaamheden
van oceanen die mij van U scheiden,
Christus, wil mij verschijnen aan den einder.

25 maart 2023 – Neet zo mooi

Het was vandage nò neet ech un goein dag want miene telefoon, inclusief riebewies, bankpasje, OV-kaarte en vuilstortkaarte wörn èstöln in Amersfoort.
Tja…, oawer die leste kaarte maak ik mie neet zo völle zorgen want wat mut zonnen dief nò met de vuilstortkaarte van de gemeente Wierdn de’j könt gebroekn bie het Exoo. Oawer die aandere dree kaartn he’k wàl ietskes meer zorgen. Ik heb dan ok alles zo snel mogelijk loatn blokkeern. Dat leste gung dan wier meuilijk want vuur heel völle dinge he’j wier un akkoord neurig via oene telefoon den net èstöln is.
Mear um un laank verhaal kort te maakn, de meeste dinge he’k wier an de gaank, en doarumme vandage mear un “komisch” plaatje van de Knipmusse. Ik kon zelf gennen foto mear maakn met miene gestöln telefoon….

24 maart 2024 – Tradities met Palmpoasken

Het is vandage Palmpaosken en vandage is bie oons in de kaarke un oole traditie wier opni’js innevoert: het maakn van un Palmpaosken-stok duur de wichter. Heel mooi, zonne traditie, want de vrouwe hef het er bievuurbeeld nog steeds oawer hoe’te vrogger zelf zonnen mooin Palnpoaskenstok har emaakt. Dat bint de “zeute” herinneringen an vrooger…
Vuur mie geeldt dat meender, want bie oons thoes en in de kaarke (Riessen) wörn dat neet èdoan.

Wat vuur mie wier un aandere traditie is, is het etn van eier met Poasken. En doar hef de vrouwe wier niks met van doon umdatte zelf gen eier lust. Wie vult mekaa heel good an…
Ik kanne vandage dus un bevestigend antwoord geewn op de bekeende vroage ”He’j àl un ei èhad?” Joa, en dat he’k! (en het was gen lulei)

Ik mosse nog eawn deankn an dizze versjes van vrogger. Kloarbliekelijk bi’k un enigsen in de femilie die dizze hef onthooln want miene zusters kenn ze neet mear. Iemand aans misskien wàl?

Palm-palm Poasken
Loat un koekoek roasken
Loat un  kievit zingen
Dan kriew lekk’re dingen.

Ei koerei – ei koerei
Volgende wekke dan krie’w un ei

Eén ei is gin ei
Twee is ’n half ei
Dree ei is ’n Poasei.

23 maart 2024 – Nou

De vrouwe en ik bint vanaongd noar de nieuwe theatershow “Nou” van Daniel Lohues èwes. Dat was dizze keer in de schouwburg van Lochem. Het was zeer zeker de meuite weerd: mooie leedjes in het Erica’s (Dreants) dialect offewisseld met grappige en ansprekkende anekdotes (hoe zeg ie dat in het plat) oet het leawn van Daniel Lohues.
Wat za’k zengn, gewoon heel mooi um hen te goan! En an het eane van de show wörn natuurlijk het bekeande “Op fietse” van Skik èspöld, en doarnoa het meender bekeande “Allennig“, woer Daniel Lohues helemoal oet zien dak gung…

Ps. Un titel vuur de volgende show he’w ok àl bedach: Appat!

22 maart 2024 – Bloesemroute

De Waterhookse bloesemroute kan wier lös! De proemnbeume bleuit àl volop en het zol jammer wean a’j al dit moois mist. Alleanig toegankelijk vuur leu die gen Jan heet, want ie weat mear nooit woer straks die dikke proemn bliewt.

Jantje zag eens pruimen hangen

De pruimeboom
Eene vertelling

Jantje zag eens pruimen hangen,
o! als eieren zo groot.
‘t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader ‘t hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voord ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
voor aan op het middelpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daar op ging Papa aan ‘t schudden,
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen op een galop.

Dichter: Hiëronymus van Alphen

18 maart 2024 – Het begin is ter

Het begin van het vuurjoar is ter. Wie loopt nog wàl in de leste dage van weenter (nog dree dage…), mear doar hef un liesterkralnboom genne bosskop an. De trösse met liesterkraln hangt er àl an en bint volop in ontwikkeling. De vrouwe zea dat dit op broccoli leak en a’j de oongn un betje dichtekniept lik het er ok op. Mear ik zol het neet gearne etn met al die pitn derin die oe achter het gebit goat zitn….

17 maart 2024 – Westerflier

Wie hebt vandage un stukke eleupn op landgoed Westervlier, ten zuudwesten van Deepn. Un mooi gebied met bos, boerderie’jn, weides, bouwlaand en water. Genog um te zeen dus. Startpunt was het oolde café-restaurant “De Viersprong” an de weg van Goor noar Lochem (ik wille hier nog un keer op un mooin zommersen dag wat etn).
Wie warn neet de earsten die hier kwamn want op’t internet kwam ik dezelfde wandeling teangn in un stukn oet 2015 van Truus Wijnen (den aaltied stuks oawer waandeln en fietsen in de kraante zet)).

De havezathe Westervlier (oet 1729) wordt nog steeds bewoond. Un leuk optrekje!
Vrooger (tot 1948) mo’j tol betaaln op’n Riessense diek.
Un sinister bos
De Schipbekke begint bie Ahaus in Duutsland en mondt oet in’n Iessel bij Deawnter. Het stukke bie Westerflier is begin 1900 ekanaliseerd en rechtetrökn.
Hier koon’k wàl wonn, weg van alle drokte!

16 maart 2024 – Graads

Seends vandage is de femilie oetebreid met Graads! Graads is is oonzen ni’jn robot meaier en is un hadn waarker den van 8 uur ‘s morns tot 8 uur ‘s oangns drok is in’n tuin. Tussentieds mutte wàl eawn rössen mear dat mut könn. At het mear neet te lange duurt want het waark mut natuurlijk wàl of.
He hef bie oons kost en inwoning. Wat de kosssen betreft kanne profiteern van de 100% schone energie die’w seends gistern hebt. Vuur de inwoning krigge straks ziene eengste oawerdekte garage (zo neumt ze dat), woer te dreuge kan stoan.
En nò mear ofwachen hoe het veerder met hum geet. Krie’w un gazonnetje zo strak as het biljartlaakn of wordt het zoiets as un oetgestukt knolnveeld. De woarheid zal wal wier woeraans in het miln lingn ondaanks wat de mooie adverteanties oe vuurspeegelt…

Ps. A’t er ooit nog un volgende robot koomp, neumt wie den Dieka.