30 april 2024 – HGMUO

‘t Eerste snit is ter wier of. Dizze wekke he’w un paar dage met dreuge en waarm weer en dat is genog um un alle boern dròk an’t waark te zettn. Normaal nemme ie bie mooi weer wat tied vriej um in’n tuin te zittn, wat te fietsen in de buurte of eawn op un terasje te goan zitn. Meat dat geeldt neet vuur de boern! Alarmfase 1 is annebrökn`”Het Grös Mut Ur Of” ofwel HGMUO. Alles wordt oet de kaste ehaald ofwel oet de looze erèèn um zo snel meugelijk het grös an de koele te kriengn.  En dus wordt er van ‘s morns vroo tot ‘s oangns late duurewaarkt. Met as resultaat dat de beeste van weenter un smakelijk stukn grös kriengt. En doar profiteert wie wier dan indirect van met oonzen beker melk of un smakelijke stukn vleis.

29 april 2024 – Zie bint er wier

Zie bint er wier, de kevers met de meest lelijke wichter, ofwàl de meikevers met eure engerlingen. Smangs leaze ik op Enters Nieuws un geboorteberich van un klein’n met un heeln exotischen naam de’j wàl op veer verschillende maneern könt oetsprekn en schriewn. Doar veen ik dan wat van… Mear at oene noakommelingen “engerling” heet, dat veen ik nog un gröadje slimmer…Zol zonnen engerling der gen complex an oawerhooln? (en aanders mie gazon wàl…)

28 april 2024 – Ofkickn

Het was vandage eawn ofkickn van de vakaansie, dus doarumme mo’w ok un rondje loopn. Laankzaam ofbouwn neumt ze dat! Het is alleanig lastig a’j dan un steentje in de schoone kriengt, dat löp zo meuilijk. Gelukkig koonk duur miene boetngewone souplesse en lenigheid het steentje makkelijk zelf oet de schone haaln. En het was natuurlijk makkelijk dat den grootn steen doar lea…

27 april – Toch eawn wat aans

Het weer hier in’n Waterhook is toch eawn wat aans as op het zunnige Sicilië. Ok hier he’w wat zunne, mear het is nog lange neet warm genog um in de zommerklere boetn te goan zitn. De vrouwe hef zelfs un dikn weentjerjas nog eawn der bie annedoan! De Sicilanaan’n zoln bie oons kets bevreezen want die hadn bie temperatuurn van 20 groan op het waarme Sicilië nog de dikke weenterjässe an. Watjes…

Ps. Helemoal leenks oonder zee’j dat tulpn nog steeds prachtig bleuit…

26 april 2024 – Wie goat noar hoes

Tied um noar hoes te goan, dus doarumme trekt wie de dure achter oons dichte van het vakaansieverblief, start un huurauto de’w gelukkig zoonder schaa könt teruggebrengn, en jaangt noar de luchthaven van Catania, woer oonze vlucht noar Düsseldorp op oons steet te wochen. Tenminste, dat hopt wie…

Un lessen blik op oons vakaansiehuuske
Doat geet’t hen
Blik op de Etna
Het har good èsni’jd in de Alpn!

25 april 2024 – Un lessen dag op Sicilië

Vandage is àlwier oonzen lessen dag op Sicilië. Um den zo good mogelijk te benutn he’w vandage twee plaatsen bezoch.
Allereers bi’w noar de restantn van Akrai, un oole Griekse kolonie, èwes. Dizze kolonie wörn in 664 vuur Christus èsticht duur de Griekn. Zo’n 1500 joar (!) later, in 827 noa Christus, isse duur de Arabiern compleet verwoest zoda’w vandage alleanig nog meer de puunheupe antröffen. Op de plaatse van Akrai is later Palazzolo Acreide èbouwd, wa’w natuurlijk ok met un bezeuk hebt vereerd.
Noa un bezeuk an un Siciliaanse begraafplaatse kwamn wiele tot de conclusie da’w bie oons in Eanter un heel eenvoudige begraafplaatse hebt. Hier bint ze völle oetbeundiger en zet ze der gewoon kleine gebouwn neer as femiliegraf. Ie munt mear van hooln!
Als leste he’w Noto bezoch, un pleatske wat noa de aardbeving van 1693 compleet opni’js is oppebouwd in barokke stijl. De foto’s sprekt vuur zichzelf.

Het oole Griekse theater van Akrai. Helaas was ter genne oetvoering te zeen!
De “dorpsstroate” van Akrai woer, zo te zeen, weinig verkeer duur geet…
De boetnkaante van de San Paolo kaarke in Palazzolo Acreide
De binnkaante van de San Paolo kaarke in Palazzolo Acreide
Un “pittoresk” Sicliaans maffia-cafeetje in Palazzolo Acreide
Un Siciliaanse begraafplaatse met heel völle grote tombes woerin de hele femilie lig begreawn..
Un kathedraal van Noto den in 1996 nog in mekaa is èstort mear prachtig is restaureerd.
Kluurrieke ofbeeldingen op het plafond. Ideetje vuur thoes?
Het kloknspel van de kaarke in Noto. Per “ongeluk” leut ik de milnste klokke luudn…
Tja, àlwier un oold gebouw…
Un ooln filmposter van Laura Antonellie, un bekeande Italiaanse filmsteare

24 april 2024 – De bötjes van Santa Lucia

Ortigia is het oole gedeelte van Siracuse. Het lig op’n eiland (verbeundn met un brugge) en steet natuurlijk vol met heel oolde gebouwn etc. De meuite weard um te bezeukn, veundn wiele en doarumme bi’w der vandage hen èwes. De foto’s vertelt het verhaal.

Duurkiekje op de smalle stroatjes van Ortigia
Un kathedraal is ebouwd op de fundameantn van un Grieksen tempel. De Dorische zuilen van’n tempel maakt deel oet van de leenker mure van’n kathedraal.
De Dorische zuilen van un ooln tempel
Un duurwachter zöt het eawn neet zittn
Binnin’n katedraal was un speciale kapel vuur Santa Lucia, de beschermheilige van de bleendn. Santa Lucia is vermoordt met un dolk in’n haals, wat heel plastisch wordt oetebeeld op schilderi’jn en beelden.
De bötjes van Santa Lucia (leenker opperaarm)
Madonna met Kind oet eind 13e eeuw.
Mooi typisch Siciliaans pandje
En nog un kaarke…
Un heel oole zeutwaterbronne (Fonte Aretusa) den àl duur de Griekn wörn gebroekt.
Àlwier un groot standbeeld van Icarus. Den hef hier bliekboar völle indruk 🙂 èmaakt. (“Icarus just left the building”)
Oonder dizze kaarke lear un ingaank noar dree verdeepinge grotn met o.a. de catacomben en un jödse rituele wasplaatse
Welkom in de catacomben!
In’n Tween Wereldoorlog wörn de catacomben gebroekt as schoelkeelder. En a’j doar dan zit, dan mu’j natuurlijk wàl eawn iets teakn op de mure
Un ritueel bad vuur jödse vrouwn oet 1200. De jödn wörn in 1400 duur de Spanjaardn verjag oet Sicilië. Dit bad beveendt zich dree verdeepinge oonder de groond (deepe in de rotsen)
Un ooln Apollo-tempel in centrum van de stad
Un archeologische veendplaatse van un ooln Grieksen tempel. oet 500 v. Chr. Volgens mie is het gewoon un stukke beton wat ze schone heb emaakt…
De Artemis fontein (den helemoal neet zo oold is…)
De visboer (de gezonde apotheek) was’t er ok nog.
Het was’t er good nat!

23 april 2024 – Koold en doods

Wie hebt vandage de Etna bezoch, de enigst nog waarkende vulkaan in Europa. Het was un fleenk stukke jaangn, mear dat ha’w der vuur oawer. Volgens un folder (earsen foto) zol het un mooi vuurwaark spektakel wean, mear wie veun het mear koold en doods. Koold umdat het boangn op 2900 meter mear twee groad was het fleenk weain, en doods umdat alles was bedekt met zwatte lava. Doar greuin niks mear. Wie konn parkeern op 1900 meter. Doarnoa ko’w met de kabelbane noar 2500 meter. Het leste stukke noar de 2900 meter he’w met un 4×4 autobuske en loopnd offeleg. Wie zaggen de piepe van’n vulkaan rookn (witn rook, dus niks an de haand) en vuur de rest was het fleenk fiestern in de koole weend. De leste keer dat de Etna oet is ebassen was vuurig joar november en un gids zea dat’n oetgestroomden lava binnin nog good waarm was. Misskien un idee vuur de energietransitie? Ik deanke neet dat leu hier op Sicilië doar weeld enthousiast oawer bint. Met un klein uur ha’wt dan ok wàl bekekn en bi’w in sneltreinvaart duur de völle hoarspeeldbochen noar oons vakaansieadres èjag.
‘s Oangs bi’w nog loopnd noar un locale pizzeria in het dorp iets veerderop èwes. Un zeer slech oonderheuln, aftaands dorp woer de weang vol zatn zit met geater en woe’w heel völle leu vanoet de oawerkaante van de Middelandse zee zaggen. Oonzen hoesbaas de’w doar toevallig teangnkwamn, was compleet verbaasd datte oons doar zag loopn. Ie goat toch neet loopn? Heezelf was met’n auto…

Un woar spektakel wörn oons beloawd…
In gaanzenpas un baarg op
Twee van de veer waarkende kraters van de Etna. Wie moggen en konn der neet korter dichterbie komn
In de busse
Het is hier un onmeunigen pröttel op en langs de weg. De Sicilanen smiet alles mear van zich of. Owaweràl zee’j plastik zäkke, flesken en papierrommel. Un betje fatsoen zit er hier kloarbliekelijk neet in.
Un mooi huuske op plattelaand
Genog sinasappeln hier!
De hoofdstroate van het “uiterst sfeervolle” Cassibile

22 april 2024 – Hiken of waandeln?

Vandage he’w un hike in un reservaat edoan. Of kö’w better zengn da’w un stuk hebt ewaandeld in un park? Feitelijks maakt het niks oet, wie bint gewoon un heeln dag boetn in de natuur èwes.En dat was mooi!

Un ingaank van het park of reservaat
Un kloof, van boangan bekekn
Oonder in’n kloof
Mooie roze bleumkes
Un doodskop gef an dat iets geveurlijk is, mear ik wusse neet wat…
Het weain der nogàl fleenk
De migeapn gung der gezamenlijk met un stukn stoete vanduur. Woonderlijk hoe snel dat ze dit in de gaatn hebt en hoe snel ze iets könt organiseern
Un mini-cyclaam in’t weeld
Heelder greun water
Un piepklein watervalletje

21 april 2024 – De schole geet oet

Op’n foto hieroonder zee’j de vrouwe de schoole, het gymnasium in Cava d’Ispica, verloatn. De schole geet oet! Het is natuurlijk genne echte schole, mear het was in 500 vuur Christus wàl un opleidingsinstituut vuur de jonge Griekn op Sicilïe. Stoa’j dus van te kiekn dat ze toe (2500 joar geleane) àl zovölle meuite deadn um de jeugd wat bie te brengn. En da’j noa al die joarn nog steeds het schoolgebouw zeet! Ik deanke neet dat de basisschole van Rectum-Ypelo oawer 2500 joar nog te zeen is…

Noa Cava d’Ispica bi’w veerder ejag noar Ragusa, un barok stadje den na un grote aardbeving in 1693 (vuur de eldern oonder oons: wee’j t nog?) compleet nieuw is oppebouwd. Wie zaggen dus völle mooie kaarkn, pleinen, huuze en balkons. En natuurlijk Bello, het beruchte treintje oet Heldern. Het was un fiksen tippel um van het ene stadsgedeelte noar het aandere te komn umdat er nogàl völle hoogteverschil inzat met völle trappn, mear wie hebt het oawerleawd :-). Binne wàl beni’jd hoe de Italianen dat elken dag toch doot!

De schole geet oet!
Oole fresco’s in un kleine grotkaarke bie Cava d’Ispica
Un prachtig ornament oonder un balkon in Ragusa
Bello stön tevergeefs op oons te wochen…
Pleintje bie de Dom
Typisch Italiaan ströatje
Ragusa op afstaand