31 mei 2024 – He’j nog zin?

He’j nog zin an un lekker möalke rupsen? Zie bint nò nog joonk en mals…
Dizze rupsen van de stippelmotte hangt nò in lange dröan an de täkke van de weelde kardinaalsmutse. Zie hebt un boom helemoal kaal evretn (doar schreaf ik 12 mei oawer) en bint no op zeuk noar iets aans en lekkers.. Gelukkig bint de vogels, die jongn hebt, ok op zeuk noar iets lekkers…

30 mei 2024 – Za’k het doon?

Za’k het doon? Za’k ter oawerhen jaangn met de fietse? Op de de weg is het ‘s mornsvrog drok met oawerstekkend verkeer in de vorm van naaktslakn. Heel troag, met un slakngaank :-), stekt ze de weg oawer. ‘s Morns um kwart vuur zesse is het nog neet zo drok, dus de slakn hopt ongescheundn an de aandere kaante van de weg te komn. Helaas hebt ze neet èreknd op “de eenzame fietser, die kromgebogen over zijn stuur, tegen de wind, zichzelf een weg baant”. Want den dech bie zichzelf: elke slakke meender is wier un krop sloat mear…

UFWNAHMTIIUTW (Un feitje woe’j niks an hebt mear toch interessant is um te weatn): Wus ie dat un naaktslakke wàl 25.000 taande hef? Dat wordt wàl un probleem bie’n tandarts…

29 mei 2024- Moesson in Tweante

Wat n`’e buuije ha’w vanmiddag wier. Het liek wà ow hier nè moesson kriengt. Zo völle water is ter èvölln. Volgens mie könt de boern nò better ries verbouwn as eapeln…

26 mei 2024 – Het hef ehölpen

Het anti-vogelnet um’n kassenboom hef good ehölpn, want vandage he’w fleenk wat riepe kassen van’n boom ehaald. Het net zit er nog mear un kleine wekke umhen, mear het hef ziene weerde wàl beweazen. A’w dit net neet hadn gebroekt, hadn de sproan un kassenboam vuur oons leugeplukt. Zie zatn der nò àl met begerige oongn noar te kiekn. Wadn ze de vurige joarn sneller as oons, dizze keer warn wie sneller met het plukn….

En zie bint onmeunig lekker!

25 mei 2024 – Kerkpleinmarkt

Wie hadn vandage in Eanter de joarlijkse Kerkpleinmarkt en doar stön ik natuurlijk ok wier met un kroam met stekjes en plaantn. Wie hebt dit joar good verkoch want in totaal he’w met de pleantjes un kleine veerhonderd euro oppehaald. Het grötste gedeelte van de pleantjes krie’w van de leu, un klein gedeelte kweek ik zelf op, en vuural de pannekooksplantstekjes wörn massaal anneleawerd. Iets meender was dat de vroage hiernoar juust heel klein was. Het grötse gedeelte stön der nog an’n eane van’n dag. Conclusie: Het anbod leup dudelijk achter bie de vroage. Of is dit nò verkeerd en mu’k zengn dat de vroage achterleup bie het anbod? Kortom, volgend joar gen pannekookspleantjes mear, mear platte peterselie. Want doar vreug ter vandage ok nog ene umme…

24 mei 2024 – Katuulke

Vandage bint de leu van de Katoelnkiekers der èwes um te kiekn of de uulkes nog vuur noageslachte hadn ezorgd. Un paar wekke geleane bint ze ok bie oons wean kiekn en toe veundn ze twee eier in de nöstkaste. Van die twee eier is ter ene oetekömn (un aandern is spoorloos) en dat jonge uulke hebt ze vandage eringd. Mooi was dat het jonge uulke nog un zogenaamden eiertaand op de peunte van’n snavel har. Hiermet pikt het uulke un geatje in de eierschaale at de tied zovear is dat ze oet het ei koomp.
Op’n oondersen foto köj zeen dat het moederuulke in Riessen, an’n Middeldiek is geboorn. Doar is ze twee joar geleane èringd. Het is dus neet zo da’w steeds hetzelfde koppel uulkes in de nöstkaste hebt. Kloarbliekelijk veraandert ze elk joar wàl van standplaatse. Gelukkig hoowt wie dat neet…

23 mei 2024 – In volle draf

Zeet ze es loopn! De beeste goat in volle draf op’n stal af (“af” riemt better as “of”). Un buuike reangn, en de dames zet àl op un loopn. Nee, zie bint niks mear eweand! Dat was vrogger wàl aans…

21 mei 2024 – Zunsoondergaank met un deampke

Met dit “vochtige” wear krie’j smangs mooie zunsoondergangen. Vuural at het ‘s oangns noa un buie weer opkloart. Dan he’j kaans dat er zich un mooi deampke vormt. Gennen dikn daamp mear un klein deampke wat vuural in combinatie met de oondergoande zunne en de heeldere loch zorgt vuur mooie beelden.
Tja, en mear kaan’k ter neet van zengn… Un daamp in mie heuwd wordt ondaanks dat het vandage dreuge is ebleanw steeds dikker. Tied um noar berre te goan….

20 mei 2024 – Kassen

Met völle meuite he’w vandage un kassenboom innepakt. Het is gen Christo-object zoas earder vermeeldt in 2022 (volg de link) mear dizze keer is het neurig um te vuurkomn dat de sproan oonze kassen opet. Zodra de kassen mear iets roze kluurt wordt ze àl oppegetn duur de vogels. En ik heb den boom neet alleanig eplaant vuur de dieren des velds! Nee, ok wie woln geane dit joar un paar mooie donkerrooie kassen preuwn. Vuurig joar he’w der welgeteld twee ehad. De rest was oppegetn duur de sproan. Dus doarumme he’w vandage un groot net um ‘n boom ewikkeld en is ‘n boom ter ofschrikking ok nog versierd met slingers van aluminiumfolie. Dat zol ze learn! Dit joar krie’w wis en waarachtig un oawerdadige oogst van kassen vuur oonszelf. Ik kieke nò àl met un schuun oge noar recepten met kassen zoas mon chou taart, kassenjam en kassenlikeur. Héél misskien blift er zelfs nog wàl iets oawer vuur de vogels…

19 mei 2024 – Knalkluurn

Het spul in’n tuin begeent nò te bleuin. Het meeste bleuit roze, wit of pears, mear ik heb ter ok plaantn met knalkluurn inzittn. Die he’k wàl in’n proeftuin stoan want de “tuincommissie” veun het neet good dat ze in’n grootn tuin bie’t hoes kwamn te stoan.
As earste knalkluure is het vlammend rood-oranje van de papavers an de buurte. Mooie grote bloomn die elk joar terugge komt. Ik dache dat het eenjeurig spul was, mear kloarbliekelijk he’j ok meerjeurige papavers. Het zoad kö’j dreungn en dan krie’j moanzoad (wat ne naam). Dat gebroek ie wier bie het bakn van stoete, taartn en aandere baksels.
De tweede knalkluure is het blauw-pears van de ridderspoor. Den he’k vuurig joar ezeaid en van alle 12 oppekömn pleantjes is ter mear ene oawerebleawn. De rest is finaal oppegetn duur de slakn. De slakn könt harder etn dan ne ridderspoor kan greuin. Het wordt neet anneroadn um thee van gedreugde ridderspoor te maakn umdat het giftig is (net zoas het vingerhoedskruid da’w ok in’n tuin hebt stoan). Dus moch ie ooit bie oons thee dreenkn, kiekt oet wa’j dreenkt! Gewone thee bevaalt aaltied het beste…