27 juli 2017 – Ongemakkelijke hoolding

Op de weg noar hoes an kwamn wieleu langs Porta Westfalica, ofwel de deure noar Westfalen. Bie dizzen duurgaank tussen twee baargen, woer de Weser zich in de Noord-Duutse laagvlakte “stort”, hef keizer Wilhelm un Earsen zich indertied een groot standbeeld loatn bouwn. Dat mow natuurlijk eawn bekiekn. Wat oons opväl was de enigzins ongemakkelijke hoolding van’n Keizer, zo met un aarm gestrekt vuuroet. Wie introduceern dit toch nog meer in de Duutse geschiedenis? Is dit hier van offekekn?

 

12 juni 2017- Terugge in de tied

Mt dizzen foto goa’j un paar joar terugge in de tied. Gen grote greune trekkers met kollosale opraapwagens en heuihaarkn van 15 meter breed. Gewoon un klein opraapwaankje en un heuihaarke den net zo breed is as un trekker (Farmall) den ter vuur steet.  In de joarn 70 en 80 zag ie dit nog regelmoatig, un betje boer har dit allemoal  Rechtervoort is dit duur de schaalvergroting neet meer van toepassing.
Ik binne beni’jd hoe dit dit dan der oet zöt owaer zo’n 30 joar. Zolln de huidige grote  laadwaangns dan ok as oolderwets en klein wörn besteampeld?

12-juni-2017-c

11 juni 2017 – Bleuiende akkerrààndn

Vandage hebt de vrouwe en ikke un stukkn èfietst. Op oonzen leaftied is het wàl good dat de bötte wat löskomt. Wie munt het oonderhooln…
An de Bornerbrookse weg stön un veeld met un ràànd weelde bloomn. Met al die gladde weinds en de ruilverkavelingsegalisatieacties dee oons dat wàl good. Het hoof toch neet oaweral productiegroond te wean met un veerkantn postzeagel gecultiveerde “natuur”? (inclusief twee wanderroutes en un fietsroute).

11 juni 2017

10 juni – 80 rode rozen

Vandage wördt mie schoonmoo 80 joar. Un hele leaftied, mear zie kan nog good. Zee is kotns èhelpn an de huppe (un ni’jn èkreangn), en no löp ze wier as ne kiefte duur het hoes en oawwe de stroate (spreekwoordelijk dus).
Tot un joar geleane helpn ze nog de oudjes in het bejoardntehoes…
Ik kanne mie nog herinnern dat vrogger Wilma een hit had met “80 rode rozen”. Met dat in’t achterheuwd he’w dizze dan ok vandage an de jarige ègeawn. Zie bint wàl iets meender rood, mear de bedoeling is ter neet meender umme.

10 juni 2017

9 juni – De Twente tsjoek

Un bekeandn elpee van Normaal is “D’n Achterhoek Tsjoek” oet 1979. Alwier zo 38 joar geleane…
Nou, in 2017 goar ik met un Twente Tsoek noar hoes, elken dag steet dit oole beestje (miskien ok wal oet 1979, dat zol mie neet verbazen) op mie te wachen.  En wie komt neet langs Hummelo mear langs Hooltn…

9 juni 2017

8 juni 2017 – Bieslook in’n zak

Ie kent het sprekwoord wàl van ne katte in zak koopn. Dan veul ie oe bekoch en bi’j vuur’n gek èheuln. Ie dachten da’j heel wat harn èkocht, mear oeteandelijk bleek het niks te wean.
Kiek, dat zelfde geveul hebt wieleu met dizzen bieslook in’n zak. Op’n foto den der bie zat, leak’t heel wat. Un bieslook buldern un zak oet. Het was ene greune jungle van bieslook. Ie konn der met un heel gezin wàl vuurn heel joar pan’n met soep van maakn. De realiteit is echter dat er bie oons mear un poar sprietjes bieslook oet’n zak omhooge komt. Mear koompt ter neet op. Miskien net genog vuur één teelderke heldere greuntesoep.  Zö’w doarumme mear het sprekwoord verààndern in “Bieslook in ne zak koopn?

8 juni 2017

7 juni 2017 – Doonkere loch

Ik binne ‘s morns net noa un zunsopgàànk op het station van Riessen. Un foto van de opgoande zunne met doarbie de doonkere lochen gef dan wier un extra dramatisch effect. Hoe zol dizzen dag wier verloopn?

6 juni 2017 – Geeld as water

Bie de Belasting koomp het geeld binn’n as water. Vandoar dat ze bie ‘n ingàànk van het belastingkantoor in Apeldoorn  dizze waterspuwers hebt neerezet. Dan weej tenminste da’j oe neet verjag hebt (aj der munt wean).

6 juni 2017 a

6 juni 2017 b

5 juni 2017 – Op stap met Peenkstern

Vandage bi’w in de Pruuse op stap èwes. Dit an de hàànd van un beukn oet 1979 “Op stap met Harry Wonink”. Wie warn beni’jd of alles nog wàl kloppn wat in dit 38-joar oole beukn van dizzen bekeandn journalist van un Almeloosen stun.
Dus vanmorn biw allereerst noar Teckelenburg èjag. Dat mos gloepns mooi wean met völle vakwaarkhuuskes en ààndere “pitoreske” gebouwn. Doar zol zelfs un oold kasteel mun stoan. Het warn inderdoad völle vakwaark huuskes mear al met al was het kleiner dan da’w dachen. Wie warn der zo oet! Ik deanke da’w te völle verwachen. En het kasteel was àl in 1700 offebrökn. Doar stün nog eene oole poorte.  Hebt wieleu wier, brekt ze het kasteel of zoonder oons op de heugte te stelln…
Op de terugweg bi’w langs Hopsten ègoan. Un klein dorp, vlak bie Rheine woer vrogger de toddn (marskramers) vandan kwömn, die langs de duurn gungn met eure stoffen en deuke. Hier stun de oole boerderieje van de Brenninkmeyers, de stichters van C&A. Hier he’w geneugelijk wat èdreunkn op un terrasje, oonderwiel geneetnd van het zunke en het rustige dorpsleawn. Het meest opwindenste wa’w zaggen was nè kearl den afrikaanjes (die knap verdreugnt warn)  in perkje wat water gaf.
Al met al un rustigen dag “cultuursnoewn”met Peenkstern in de Pruuse.  Wat wi’j nog mear…

IMG_4478

IMG_4454

IMG_4465

IMG_4473

IMG_4471

4 juni 2017 – Dramatische lochen

Ik heb mie un speciaal programma èdownload woerk de foto’s met kanne bewaarkn.Het het de Nik-collection en ie kömt het gebroekn as un plug-in bie Photoshop. Onderstoande foto’s geawt wie wa’j könt doon met HDR of met oold zwat-wit. De loch lik dramatischer dan het was, want het hef vaniddag gennen dröppel èreangd…

4 juni 2017 b

4 juni 2017