6 september 2014 – Driefzàànd

Bie oons in de buurte is het waterschap drok beazig met het verlengn en anpassen van’n waterofvoer. Zie hebt àl un paar mooie deure en overbodige visstrappn èplaatst in’n Eantergraawn en nò bint ze bezig in’t Elsenerbrook um de Regge te verlengn. Is dizzen in de vuurige eeuw rechetrökn, he mut nò wier kronkeln (meandern het dat in waterschapstaal). Het mag wà wat kossen, mear ie kriengt er dan un stukn mooie natuur vuur terugge.  De vroage is alleanig hoevölle dit stukn natuur mag kossen. A’k het zo heure van verschillende kààntn, dan wordt er nog wá aardig wat foutn èmaakt met dit alles. Dan is het waterpeil te hooge en mutter èwörn ègreawn, dan is het waterpeil wier te leage en mut er groond bie. Un annemmer veendt het natuurlijk gloepns mooi  want zo blif hee mooi an’t waark.
Ik heb zò’n geveul dat dit hele gebuurn resulteert in financieel driefzàànd, woer het ní’je waterschap (en oeteandelijk ok wie) steeds vearder in wegzakt. Un vassen boangn is nog neet bereikt. De waterschapslassen goat volgend joar wier omhoge!

6 september 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *