16 april 2020 – Un fotobook vuur mie moo

Ik heb vuur mie moo un fotobook èmaakt met foto’s oawer zien hele leawn. Un hele klus, mear a’k ter no globaal op kieke let het  eagenlijk zeen hoe het leawn op het Tweantse plattelaand was in de joarn 30 totan nò. Un mooi tiedsbeeld woer het leawnsverhaal van mie moo centraal steet.
Natuurlijk he’w allemoal foto’s van dinge die oons gebuurt, mear duur ze in een book samen te brengn krie’j der un verhaal van met “links” naor het tiedsgewricht woer het zich ofspölt. Want het is ok zo, dat het historisch besef van iederene mear ene generatie is. Hoe het vrogger was, de generatie vuur oene generatie, wordt heel snel vergettn. Met dit book kàànk het un betje duurgeawn noar de huidge generatie.

16 april 2020 b

Eén antwoord op “16 april 2020 – Un fotobook vuur mie moo”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *