18 oktober 2023 – Ridderspoor

Un Ridderspoor bie oons in’n hof hef’ter zin in. Zeet em eens beweangn in de weend! Het mooie is da’k dizzen pas in augustus hebbe ezeaid met de bedoeling datte tookn joar zol bleuin. Mear duur het mooie weer in september en in oktober heffe un groeispurt ekreangn en isse nò àl beginn te bleuin.

Zienen naam daankte an ziene spoorn. Met un klein betje fantasie en un klein betje draank zee’j de achteroetstekkende gedeeltes van de bloome as de spoorn van un ridder.
Zienen wettnschappelijken naam is ‘Delphinium‘ Dat koomp van dolfijn, want met redelijke völle fantasie en genog drank lik un bloomknop op’n kop van un dolfijn.
Volgens mie harn ze de ridderspoor in het leste geval het ok wàl ‘Taurinicum’ (koo) of ‘Susicum’ (vaarkn) könn neumn, want met genog draank en heel völle fantasie köj der ok wàl un beestekop of un vaarknkop in zeen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *