2 juli 2024 – Stettin of Sczcecin

Un Poolsen naam van Stettin is Sczcecin, mear dat leawert vuur mie àl probleemn op um te leazen, loat stoan um oet te sprekn. Vandoar dat ik leever un Duutsen naam Stettin hantere.

Wie hebt vandage un roondwandeling duur Stettin èmaakt an de haand van un rooie liene op de groond den duur de hele oole stad is eschilderd. Zo kom ie langs alle bezienswaardigheden van dizze stad. Stettin hef gen geconcentreerd oold stadscentrum mear alle oole gebouwn stoat duur het hele centrum verspreid. Rean is dat Stettin in’n oorlog vuur un groot gedeelte is verwoest (ongeveer 65% was kapot eschötn en plat bombardeerd). Völle van die “oole” gebouwn bint noa de tied wier opni’js ebouwd. Dat is volgens oons heel good elukt. Ok qua ni’jbouw zee’j dat hier völle gebuurt. Zelfs het Riessense Vastbouw hef hier un eengn vestiging.

Wat mie vandage is bie èbleawn is dat er noa’n oorlog un de-germaniseringsactie duur de Poolse regering wörn oetevoerd. Niks mog mear an Duutslaand herinnern, want Stettin was nò Pools. Alle Duutse monumenten monn der an geleuwn en wörn verwijderd. Hetzelfde geeldn vuur Duutse weenkels, kaarkn en Duutse begraafplaatsen. Alles mog weg. De grafstene van de begraafplaatsen wörn zelf gebroekt um de weangn te verharn. Alles was alleanig mear Pools. Gelukkig bint ze doar de leste joarn (noa 1989) van teruggekömn en wordt ok wier de Duutse geschiedenis van Stettin verteeld en bewaard. En doar ko’w vandage wier van geneetn.

De rooie liene de’w vandage volgen
Un kaarke met un “glow in the dark” plafond.
Het “ni’je” stadhoes oet eind 19e eeuw is weer un prachtig vuurbeeld van Duutse baksteenarchitectuur. Zie konn toen wàl bouwn!
Het “oole” stadhoes. Waarschijnlijk is dit ok wier opni’js oppebouwd noa’n oorlog. Zie hadn wàl probleemn met rechte lien’n …
Dizze gevels zeet er heel oold oet, mear stamt oet de joarn 90…
Het moderne muziektheater van Stettin
De Koninklijke Poorte stamt oet 1726
In Pooln wordt nog völle begreawn. Ie zeet doarumme best wàl völle steenhouweri’jn die reclame maakt vuur eure grafstene.
De 3-0 is net èscoord. Live op de Poolse televisie. Ik kon der gen bal van verstoan, alleanig de naamn van de Nederlandse spöllers. En doar he’j toch genog an?
Oons appartementncomplex. Het was ter froai rustig noa de 3-0 overwinning van Oranje op Roemenië (alleanig un paar verdwaalde Nederlanders…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *