23 november 2023 – Pompey

Ik mosse vandage noar un mondhygienist in Riessen (ik heb nò wier un stralende glimlach) en bie de parkeerplaatse zag ik dit beeld van un helm met un heunke stoan. Kiek, en dat mo’k natuurlijk wál eawn op’n foto zettn. Want wat zol dat beteakn, un grootn soldoatnhelm met un klein heunke der vuur? Noavroag leawert op dat dat hier vrogger un Meunsterkolk was, woer in 1672 (het Rampjoar vuur de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) un Meunsterse soldoat is verzöpn duur de Riessense bevolking. De Meunsterse troepn oonder leiding van bisschop Bommn Beernd hadn onmeunig hoes eheuln in het oosten van Nederlaand, en de bevolking was dat meer as zat. Toen ze eindelijk de kaanse kreangn um wraak te nemn hebt ze dat edoan duur dizzen soldoat te verzoepn. Vandoar den grootn leangn helm. Het heunke zit heel stille te wochen op zien baasje dat neet mear wierkoomp. Het is un Hollaandsen dog, noar het vuurbeeld van Pompey, un hoond van Willem van Oranje.
Juust het contrast tusken het het leawndige heunke en het starre, seempele van’n helm zorgt ervuur dat dit beeld oe bieblif. Het rop spanning en vroangn op. Ik hoppe da’k de vroangn beantwoord hebbe. De spanning den blif (den soldoat kan der niks mear an doon…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *