Dag 335 – Adveant

De adveantsperiode is vandage begunn. Het woord ‘adveant’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’, en dat beteaknt “komst”. Hiermee wordt verwèzen noar de geboorte van Jezus Christus (met de kasdage). De adveantsperiode begeent altied op un  zundag, veer wekke vuur de kasdage. Het is doarumme vandage un èèsen adveantszundag. Elken adveantszundag küj un kearske anstekn, zodat er op un lessen zundag vuur de kasdage veer kearsen brààndt. En ie könt natuurlijk ok beginn met wat kasversiering oet de deuzen van’n zoolder te haaln en dit op te hangen zoas bievuurbeeld de adveantsster vuur de roetn. En wat kasballn an un lintje. Ok aaltied heel decoratief…
Op un èèsen adveantszundag mangt ok de midweenterhoorns wier van stal worn èhaald. Dan heuj ‘s aongs teangn het tweeduuster dat saaie droefgeestige getoeter duur de loch goan.  Het is traditie, mear ik kanne neet zengn da’k de klàànkn ech mooi veenne…

 Dag335

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *