Dag 349 – Doar steet un peerd in de weide

Misskien ken ie nog wà het liedje van André van Duin “Er staat een paard in de gang”. In dit geval stoat er twee peare bie oons in de weide. Den klein’n ken ie wà, dat is “mien’n klein’n pony” of wel Bembem. Den grootn is Ricardo, het ni’je peerd van het buurmeakn. Ricardo is nò à an’t trainn’n vuur de springconcoursen, want hee sprung met groot gemak over un droad van ziene veurige weide. En dan kon’n ze um wier un heel stuk wieder ophaaln, saamn met Bembem, den’t er gewoon achteran sjokt. Doarumme loopt ze eawn bie oons in de weide umdat un droad wat hoger zit en umdat er wat meer grös inzit, zodat ze neet zo gauw onder un droad hen vret. Het train’n vuur de concoursen zalle dan mear samen met het buurmeakn bie de manege munn doon.

Dag349

En a’k het toch hebbe owaer “onder un droad hen vrettn” , zoaj ongetwiefeld zult weatn is “Oonder ’n droad hen vretten” de meuiste dialectoetspraak van 2013 èwörn! Nò hadn wieleu met de fotoclub “Tiedverdrief” oet Eanter in 2012 un wedstrijd um Tweantse sprekwoordn in beeld wier te geawn. Toevallig har ik dit sprekwoord ok op’n foto èzet. Un foto köj hieroonder zeen

Undern droad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *